אודות ועדת משמעת

מטרות: 

דיון בתלונות על עבירות משמעת שבוצעו על ידי סטודנטים הלומדים בפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר. הדיון הנערך מסתמך על תקנון משמעת סטודנטים - המופיע בהוראות האוניברסיטה (נוהל מספר 12-002). תפקיד הועדה לברר האם אכן בוצעה עבירת משמעת, ובהתאם, באיזה צעדי עונשין לנקוט כנגד תלמיד שנמצא אשם.

 

 

הדיון יתבצע והעונש יקבע בהתאם לנוהל 12-002 (מעמוד 26)


 


מי רשאי לפנות לוועדה: משגיחות בבחינות, מזכירות חוגים, אנשי סגל מנהלי/אקדמי.

 


דרך הפנייה: באמצעות דוא"ל למרכזת הוועדה - גב' מירה ניר: miran@tauex.tau.ac.il
 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive