• ראשי
 • אודות ועדת משמעת

  מטרות: 

  דיון בתלונות על עבירות משמעת שבוצעו ע״י סטודנטים לרפואה הלומדים בפקולטה. הדיון הנערך מסתמך על תקנון משמעת סטודנטים - ברור משמעתי פקולטטי, המופיע בהוראות האוניברסיטה (הוראה מספר 12-003). ההוראות המפורטות במסמך זה כוללות עבירות במהלך שיעור באוניברסיטה, עבירות במהלך בחינות, התנהגות שאינה הולמת ועבירות המתייחסות לרכוש האוניברסיטה.

  תפקיד הועדה לברר האם אכן נעברה עבירת משמעת, ובהתאם, באיזה צעדי עונשין לנקוט כנגד תלמיד שנמצא אשם.

   


  נוהל עבודת הועדה: כתב התלונה וכל חומר נלווה לה יופץ בין חברי ועדת המשמעת מספר ימים לפני מועד הדיון בתלונה. מושא התלונה מזומן להופיע לפני הועדה ולהציג את גרסתו לאירוע שבגינו הוגשה התלונה. כאשר מתגלעות סתירות בין כתב התלונה לגרסת התלמיד מזמנת הועדה גם את מגיש התלונה להבהרת העניין. בתום הדיון מחליטה הועדה אם אכן בוצעה עבירת המשמעת ובהתאם על העונש הראוי.
  החלטות הועדה (ללא שמות התלמידים) מובאות לידיעת כלל הסטודנטים בפקולטה, כאמצעי הרתעה מבצוע עבירות משמעת.
   


  מי רשאי לפנות לוועדה: משגיחות בבחינות, מזכירות חוגים, אנשי סגל מנהלי/אקדמי.

   


  דרך הפנייה: למזכירת הוועדה - גב' מירה ניר בדוא"ל: miran@tauex.tau.ac.il
   

  אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
  UI/UX Basch_Interactive