אודות - ועדת דיור

מטרות: ועדת דיור של הפקולטה אחראית על חלוקת השטחים של הפקולטה לרפואה בקמפוס רמת אביב.

הוועדה אחראית על חלוקת השטחים בין החוגים על פי צרכי ההוראה והמחקר ובהתאם לתכנית הפיתוח של הפקולטה.

 

כל תכנית הדנה בחלוקת שטחים והשינויים בחלוקת שטחים תהיה כפופה לאישור ועדת הדיור הפקולטטית. כמו כן, ועדת הדיור של הפקולטה תפקח על חלוקת השטחים בתוך המחלקות.

 

נוהל עבודה: הוועדה נפגשת פעם בחודש, דנה בנושאים המועלים ע"י חברי הוועדה או ראשה.

 

מי רשאי לפנות לוועדה: חברי סגל אקדמי ומנהלי.

 

דרך הפניה: לראש הוועדה - פרופ' קרן אברהם בדוא"ל: karena@post.tau.ac.il

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive