סגל אקדמי .M.D

קידום אקדמי

ועדת המינויים לתחום הקליני


ועדת המינויים הקלינית דנה במינוי וקידום סגל בעלי תואר M.D.


משנה לדקאן לקידום אקדמי: פרופ' ענת לבנשטיין anatl@tlvmc.gov.il

 

יו"ר ועדת המינויים היחידתית לתחום הקליני: פרופ' שלמה ליפיץ lipitz@tauex.tau.ac.il

 

מרכזת הוועדה: גב' אנה עייש annaa@tauex.tau.ac.il טל: 03-6409027

 

מזכירות הוועדה:

גב' דליה קורדובה daliak@tauex.tau.ac.il טל: 03-6406206
גב' ורד קישון veredki@tauex.tau.ac.il טל: 03-6404925
גב' לירז אורן  lirazo@tauex.tau.ac.il טל: 03-6409027

 

רכזת מינויים בחוגים הקליניים:

גב' אורלי כרמל clinicalsec@tauex.tau.ac.il טל': 03-6405417

 

מידע למועמד

> נוהלי מינוי בפקולטה לרפואה

> דרישות סף וקוים מנחים למינויים אקדמיים והעלאות בדרגה
> דף הנחיות למועמד

> תוקף מינוי לחברי הסגל של ביה"ס לרפואה
> דוגמא לעריכת CV
> דוגמא לעריכת רשימת המאמרים ו-10 המאמרים הנבחרים
> נוהל הגשה לדרגת חבר הוראה בדרגת מרצה קליני
> נוהל הגשה לדרגת חבר הוראה בדרגת מרצה בכיר קליני
> נוהל הגשת "אורח ללא שכר"

> אתר להגשת מועמדות אלקטרונית למינוי / קידום אקדמי

> הרשמה לאתר להגשת מועמדות אלקטרונית למינוי / קידום אקדמי


מידע לחברי הוועדות המקצועיות
> דו"ח ועדה מקצועית (דוגמא)

> הנחיות לאיסוף חוות דעת

> פרסומים המבוססים על מטה - אנליזה

  • מעמד של תאורי מקרים

 


אתרים שימושיים:
> תקנון המינויים של אוניברסיטת תל אביב
> מדריך לסגל האקדמי
> JCR- Impact Factor
> לומדה לשימוש ב-JCR
> אגף המיחשוב- מוקד תמיכה.

 


טפסים:
> תרומת המחבר למאמר
> תרומה אקדמית לפקולטה/אוניברסיטה.
 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive