סגל אקדמי .M.D

קידום אקדמי

ועדת המינויים לתחום הקליני


ועדת המינויים הקלינית דנה במינוי וקידום סגל בעלי תואר M.D.


משנה לדקאן לקידום אקדמי: פרופ' ענת לבנשטיין anatl@tlvmc.gov.il

יו"ר ועדת המינויים היחידתית לתחום הקליני: פרופ' שלמה ליפיץ lipitz@tauex.tau.ac.il

מרכזת הוועדה: גב' אנה עייש annaa@tauex.tau.ac.il טל: 6409027

 

מזכירות הוועדה:

גב' דליה קורדובה daliak@tauex.tau.ac.il טל: 6406206
גב' ורד קישון veredki@tauex.tau.ac.il טל: 6404925
גב' עדינה שטילרמן adinash@tauex.tau.ac.il טל: 6409027

 

רכזת מינויים בחוגים הקליניים:

גב' אורלי כרמל clinicalsec@tauex.tau.ac.il טל': 6405417

 

ועדת המינויים לתחום רפואת שיניים:

ועדת המינויים דנה בקידום אקדמי של סגל רופאי השיניים בעלי תואר D.M.D
מזכירת הוועדה: גב' גליה ברזניק, דוא"ל: galiabre@tauex.tau.ac.il, טל:6409429

 


מידע למועמד
 > דרישות סף וקוים מנחים למינויים אקדמיים והעלאות בדרגה
> דף הנחיות למועמד

> תוקף מינוי לחברי הסגל של ביה"ס לרפואה
> דוגמא לעריכת CV
> דוגמא לעריכת רשימת המאמרים ו-10 המאמרים הנבחרים
> נוהל הגשה לדרגת חבר הוראה בדרגת מרצה קליני
> נוהל הגשה לדרגת חבר הוראה בדרגת מרצה בכיר קליני
> נוהל הגשת "אורח ללא שכר"

> אתר להגשת מועמדות אלקטרונית למינוי / קידום אקדמי

> הרשמה לאתר להגשת מועמדות אלקטרונית למינוי / קידום אקדמי


מידע לחברי הוועדות המקצועיות
> דו"ח ועדה מקצועית (דוגמא)

> פרסומים המבוססים על מטה - אנליזה

  • מעמד של תאורי מקרים

 


אתרים שימושיים:
> תקנון המינויים של אוניברסיטת תל אביב
> מדריך לסגל האקדמי
> JCR- Impact Factor
> לומדה לשימוש ב-JCR
> אגף המיחשוב- מוקד תמיכה

 


טפסים:
> תרומת המחבר למאמר
> תרומה אקדמית לפקולטה/אוניברסיטה
 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
Developed by
UI/UX Basch_Interactive