סגל מנהלי

בעלי תפקידים:

גב' מיכל גלבוע - משנה מנהלי לדקאן

גב' רחל מושינסקי - ע' משנה מנהלי לדקאן לנושאי כח אדם

גב' חנה דרעי - רכזת כח אדם 

 

 

 

>> אתר משאבי אנוש

>> הוראות האוניברסיטה

>> חוקת האוניברסיטה

>> ארגון הסגל המנהלי

>> טפסים

>> גיליון נוכחות לעובדים לפי שעות

>> מערכת נוכחות לעובדים

>> דרושים

 

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive