• ראשי
 • קורס לרופאים, לקביעת דרגת נכות על פי דין

   

  קורס לרופאים, לקביעת דרגת נכות על פי דין *

  Course for physicians to determine the degree of Disability under the law 

   

  סילבוס להורדה

   

  ועדת היגוי: 

  פרופ' נחום הלפרין, דוד גלדשטין – שופט (בדימוס), ד"ר אלכס בורובסקי

  מרכז התחום הרפואי:  

  פרופ' נחום הלפרין

  מרכז התחום המשפטי:   דוד גלדשטין - שופט (בדימוס)

  מרכז הקורס:  

  ד"ר אלכס בורובסקי

  רקע:  

  בעקבות החקיקה הייחודית ופורצת הדרך בה תוקן חוק הביטוח הלאומי (תיקון 115), נקבע כי תנאי למינויו של רופא, המוסמך לקבוע שיעור נכות מכוח חוק הביטוח הלאומי - קבלת הכשרה ייעודית לעניין זה וכן הכשרות המשך תקופתיות (אחת לחמש עד עשר שנים), לרופא שמונה כבר. תקנות הביטוח הלאומי (הכשרת רופא המוסמך לקבוע דרגת נכות), התשע"א -2011, קובעות מה תכלול אותה הכשרה.

  לאור האמור, גובשה על ידי המרכז האקדמי ללימודי המשך ברפואה באוניברסיטת תל-אביב, תכנית לימודים אשר אושרה על ידי המועצה המדעית של ההסתדרות הרפואית ומשרד הבריאות, מתוך ראייה בחשיבות העניין.

  הקורס יכלול אף רופאים המוסמכים מכוח חוק הנכים (תגמולים ושיקום) על תקנותיו ורופאים שמבקשים לקבוע דרגת נכות לפי דינים שונים.

  הקורס מורכב מ-20 מפגשים, לרופאים המבקשים לראשונה להצטרף למאגר הרופאים המוסמכים.

  בכל מפגש תודגש, על פי הנושא והתחום, חווית המטופל בוועדה, חששותיו ורגישותו. תודגש חשיבות גישה אנושית ואמפטית כלפי הנבדק.

  החידוש בקורס זה, הינו, שחלק מן המפגשים יכללו הצגה וניתוח של מקרים, אשר יועלו על ידי פאנל של מומחים בתחומים השונים ובהשתתפות הלומדים.

  מטרות הלימודים:

  הקניית ידע ומיומנות פרקטית בעניין ההיבטים הרפואיים, ההיבטים המשפטיים וההיבטים המנהליים בחיקוקי הביטוח הלאומי והנכים, בנושאי קביעת נכות ודרגת נכות, הערכה תפקודית והערכת כושר עבודה. הדרכה והקניית ידע באשר לכללים החלים לגבי המעמד המשפטי, הסמכויות, החובות והתפקידים של הרופאים בוועדות הרפואיות, לפי הנהלים בוועדות הרפואיות וכן הזכויות והחובות של הנפגעים.

  הדרכה בעניין ניהול הדיונים בוועדות הרפואיות. הכרת ההוראות והביקורת השיפוטית על החלטות הרופאים והוועדות הרפואיות. במרבית המפגשים יתקיים גם פאנל של מומחים אשר יעלו לדיון מקרים רלבנטיים לנושא ההרצאה וילובנו הבעיות והפתרונות.
  מבנה הקורס: בכל מפגש תתקיימנה שתי הרצאות בנות 60 דקות כל אחת. לאחריהן פאנל- דיון ו/או סימולציה בהם ינותחו מקרים, בהשתתפות המרצים, מרצים נוספים והלומדים בקורס ויימשך כשעה. 
  קהל היעד: רופאים המתעתדים להיות חברים בוועדות אלה או שברצונם לרכוש ידע רלבנטי ולצורך קביעת דרגת נכות ולפי חוקים שונים
  דרישות הקורס: הלומדים נדרשים לעמוד במבחן שייערך בסיום הקורס. 
  המועד: ימי שישי, בין השעות 09:00 – 12:30
  המקום: בניין הפקולטה לרפואה, אולם מרבאום
  נקודות זכות: 35 נקודות לקורס , בכפוף לאישור המועצה המדעית
  שכר לימוד:

  4,400 ₪

  התשלום נפרד משכר לימוד לקורסים אחרים
    יש לקרוא בעיון את התקנות, הנהלים וסדרי הלימוד 
   

   

   

   * הסבר ב"סדרי הרשמה"

   
   

   

  אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
  UI/UX Basch_Interactive