קורס לרופאים, לקביעת דרגת נכות על פי דין

 

קורס לרופאים, לקביעת דרגת נכות על פי דין *

Course for physicians

to determine the degree of Disability under the law 

לחיצה להורדת תכנית הקורס לשנת תש"פ 2019/20

 

 

מרכז תחום רפואי:  

פרופ' נחום הלפרין

מרכז תחום משפטי:  

דוד גלדשטין - שופט (בדימוס)

מרכזת הקורס:  

ד"ר מתי וקסלר

מטרות הלימודים:

 

 

בעקבות החקיקה הייחודית ופורצת הדרך בה תוקן חוק הביטוח הלאומי (תיקון 115), נקבע כי תנאי למינויו של רופא, המוסמך לקבוע שיעור נכות מכוח חוק הביטוח הלאומי - קבלת הכשרה ייעודית לעניין זה וכן הכשרות המשך תקופתיות (אחת לחמש עד עשר שנים), לרופא שמונה כבר. תקנות הביטוח הלאומי (הכשרת רופא המוסמך לקבוע דרגת נכות), התשע"א -2011, קובעות מה תכלול אותה הכשרה.

לאור האמור, גובשה על ידי המרכז האקדמי ללימודי המשך ברפואה באוניברסיטת תל-אביב, תכנית לימודים אשר אושרה על ידי המועצה המדעית של ההסתדרות הרפואית ומשרד הבריאות, מתוך ראייה בחשיבות העניין.

הקניית ידע ומיומנות פרקטית בעניין ההיבטים הרפואיים, ההיבטים המשפטיים וההיבטים המנהליים בחיקוקי הביטוח הלאומי והנכים, בנושאי קביעת נכות ודרגת נכות, הערכה תפקודית והערכת כושר עבודה. הדרכה והקניית ידע באשר לכללים החלים לגבי המעמד המשפטי, הסמכויות, החובות והתפקידים של הרופאים בוועדות הרפואיות, לפי הנהלים בוועדות הרפואיות וכן הזכויות והחובות של הנפגעים.

הדרכה בעניין ניהול הדיונים בוועדות הרפואיות. הכרת ההוראות והביקורת השיפוטית על החלטות הרופאים והוועדות הרפואיות.

מתכונת ההוראה:

אתר למידה אינטרנטי, 20 מפגשים פרונטליים כאשר בכל מפגש תתקיימנה שתי הרצאות בנות 60 דקות כל אחת. לאחריהן פאנל- דיון ו/או סימולציה בהם יועלו וינותחו מקרים  רלבנטיים לנושא ההרצאה וילובנו הבעיות והפתרונות.

בכל מפגש תודגש, על פי הנושא והתחום, חווית המטופל בוועדה, חששותיו ורגישותו. תודגש חשיבות גישה אנושית ואמפטית כלפי הנבדק.

הלומדים נדרשים לעמוד במבחן שייערך בסיום הקורס.

קהל היעד:

רופאים, חברי וועדות רפואיות בביטוח הלאומי ובוועדות הרפואיות של משרדי הממשלה וכן לאותם רופאים המתעתדים להיות חברים בוועדות אלה או שברצונם לרכוש ידע רלבנטי ולצורך קביעת דרגת נכות ולפי חוקים שונים. הקורס יכלול אף רופאים המוסמכים מכוח חוק הנכים (תגמולים ושיקום) על תקנותיו ורופאים שמבקשים לקבוע דרגת נכות לפי דינים שונים.

הקורס מיועד לרופאים ופתוח לצפייה לעו"ד ומותנה בראיון אישי

המועד:

ימי שישי

בין השעות 08:30 – 12:30 

המקום:

בניין הפקולטה לרפואה

נוכחות:

אישור לימודים סמסטריאלי יינתן רק אם הלומד השתתף לפחות ב- 80% מהמפגשים

נקודות זכות:

35 נקודות לשנה, בכפוף לאישור המועצה המדעית

שכר לימוד:

4,650 ₪ שנתי                                        

הרשמה:

https://medicine-cme.tau.ac.il/produsityuniversity/#/register

פתיחת הקורס מותנית במספר הנרשמים.

 

* הסבר בתקנות ונהלים - שכר לימוד

 

 

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive