• ראשי
 • המסלול לביולוגיה תאית והתפתחותית - קורסי בחירה

  קורסי בחירה בתחום
  סמסטר מס' קורס שם קורס שיטת הוראה מרצים יום שעות הערה ש"ס
  סמסטר א תש"פ
  א' 0116.5942.01 אופקים חדשים של מערכות לשחרור מבוקר של תרופות וביוחומרים שיעור ד"ר רונית סצ'י-פאינרו
  א 12-10 2
  א' 0103.0052.01 תהליכי נזק ותיקון במודל ש  שו"ס ד"ר צויבל איזבל
  ב 12-10 2
  א' 0141.2001.01 רביית האדם שיעור ד"ר זיידמן דניאל
  ב 12-10 2
  א' 0141.2000.1 הבקרה על פוריות :פיזיולוג שיעור ג 10-08 2
  א' 0114.6598.01 טיפול ממוקד בסרטן-עבר הווה עתיד שו"ס ד"ר אשור-פביאן אסנת
  ב 16-14 2
  א' 0119.5648.01 אנליזת תאים בזרימה- שיעור ד"ר מרדכי גרליץ
  ג 12-10 1
  א' 0103.0046.01 שיטות מחקר בסיסיות בביולוגיה שיעור פרופ' שומרון נועם
  ד"ר לוי כרמית
  ג 16-14 2
  א' 0103.7001.01 מיומנויות תקשורת מדעית - סמינר ד"ר ארז נטע
  ד 14-12 בתאריכים:3.12 -17.12 .-24.12 - 31.12.-7.1.2020-14.1.2020-21. 1
  א' 0117.5631.01 Breakthroughs in Cancer Immunotherapy שו"ס ד"ר ירון כרמי
  ה 14-12 The course will be given in English 2
  סמסטר ב' תש"פ
  ב' 0119.5262.01 אימונולוגיה ואימונותרפיה של סרטן שו"ס פרופ מרקל גל
  א 10-08 2
  ב' 0119.5651.01 אימונולוגיה תלוית הקשר ומיקום שו"ס ד"ר ורול חן
  א 12-10 2
  ב' 0103.5064.01 שיטות ביו פיסיקליות לאפיון חלבונים ולמציאת מעכבי חלבון כבסיס שו"ס ד"ר גל מעין
  א 16-14 חדר 201 2
  ב' 0117.5618.01 מבוא לתורת המחלות א' שיעור ד"ר ורטהיימר אפרת
  ב 14-12 חדר 119 4
  ב' 0103.0042.01 גבוהים נמוכים - ההיבט המולקולרי שו"ס ד"ר גליה גת יבלונסקי
  ב 12-10 2
  ב' 0119.5638.01 דימות מולקולרי בחיה השלמה שיעור פרופ' צרפתי אילן
  ב 16-14 2
  ב' 0141.5115.01 פיזיולוגיה של השחלה ופוריות האדם שיעור ד"ר הורביץ אריאל
  ג 10-08 2
  ב' 0117.5622.01 תנועה תוך תאית ודינמיקה של אברונים בתאים חיים שו"ס ד"ר כורת הירשברג
  ג 16-14 2
  ב' 0103.0033.01 מבוא להנדסת רקמות שיעור פרופ' ליאור יהונתן
  ג 13-11 הקורס יינתן באודיטוריום של מכון הלב בתל השומר 2
  ב' 0117.5627.01 אבחון וטיפול במחלות דרכי הנשימה שיעור פרופ' פיירמן ליזי
  ג 18-16 2
  ב' 0117.5618.01 מבוא לתורת המחלות א שיעור ד"ר ורטהיימר אפרת
  ד 14-12 2
  ב' 0114.6545.01 Genetics in the Post-Genome Era שיעור פרופ' קרן אברהם
  ד 14-12 The course will be given in English 1
  ב' 0114.6573.01 Bioinformatics in the Omics Era שיעור ד"ר רן אלקון
  ד 18-16 The course will be given in English 2
  ב' 0141.5063.01 Advanced Techniques in Cell and Developmental Biology שו"ת פרופ' זיידל בר רונן
  ה 12-10 he course will be given in English 3
  ב' 0119.5632.01 מבוא למחלות אוטואימוניות - הפסיפס האוטואימוני שיעור פרופ' שינפלד יהודה
  ה 14-12 2
  ב' 0141.5116.01 סוגיות ב-Translational Medicine , ממחקר בסיסי לקליניקה שיעור ד"ר בן -יוסף דלית
  שבוע מרוכז בקיץ- יפורסם 2
  ב' 0103.5061.01 מודיפיקציות של חלבונים ומסלולי מעבר אותות שו"ס ד"ר ארבספלד-רוזין רינה
  ד"ר ברודאי לימור
  פרופ' פינקלמן-אלדר חגית
  לא יינתן בתש"פ 3
  ב' 0103.0047.01 נוירוגנטיקה שיעור ד"ר גוטהלף דורון
  לא יינתן בתש"פ 2
  א' 0114.6592.01 אופקים חדשים בעיבוד רנ"א שיעור פרופ' אסט גיל
  פרופ' שומרון נועם
  לא יינתן בתש"פ 2
  ב' 0103.0049.01 הביולוגיה של מערכת הטלומרים והטומראז בממאירות ובהזקנות שו"ס פרופ' להב מאיר
  לא יינתן בתש"פ 2
  א' 0114.6599.01 Proteomics and Its Applications in Biological Research שו"ס פרופ' גיגר תמי
  לא יינתן בתש"פ 2
  א' 0114.6595.01 פתופיזיולוגיה של השמנה שו"ס ד"ר קנטי חנה
  ד"ר יוסף רויטלמן
  לא יינתן בתש"פ 2
  ב' 0114.6600.01 גנטיקה של התנהגות שו"ס ד"ר גורביץ דוד
  לא יינתן בתש"פ 2
  ב' 0116.5947.01 תקשורת מולקולרית בתאי עצב שו"ס ד"ר פרלסון ערן
  לא יינתן בתש"פ 2
  א' 0117.5628.01 סביבת התא הסרטני שו"ס ד"ר דרוקר ליאת
  לא יינתן בתש"פ 2
  ב' 0119.5647.01 טיפולים חדשניים במחלות אוטאימניות סמינר פרופ' בלנק מירי
  -10 לא יינתן בתש"פ 1
  א' 0141.5117.01 שיטות מחקר בחזית חקר העין והראיה שיעור ד"ר יגאל רוטנשטרייך
  לא יינתן בתש"פ 2
  א' 0141.5119.01 מודלים טרנסגניים למחלות הומניות שו"ס ד"ר לנדסמן לימור
  לא יינתן בתש"פ 2
  ב' 0141.2007.01 נושאים נבחרים בביולוגיה מולקולארית של התא שו"ס פרופ' שגיא רונית
  פרופ' נוימן דרורית
  לא יינתן בתש"פ 2
  ב' 0141.2005.01 מוות תאים בתהליכי חיסון ומחלה שיעור פרופ' פישלזון צבי
  לא יינתן בתש"פ 2
  ב' 0141.5062.01 Cell and Tissue Mechanobiology שיעור לא יינתן בתש"פ 2
  קורסים מתקדמים מהפקולטה למדעי החיים
  א' 0455.3063.01 ביולוגיה התפתחותית שיעור ד"ר וורצל עומרי
  פרופ' אשרי פדן רות
  פרופ' שפרינצק דוד
  ד"ר לוקסנבורג חן
  א 17-14 3
  א' 0455.3360.01 הנדסה גנטית שיעור ד"ר קולוט מיכאל
  א 11-09 3
  א' הנדסה גנטית שיעור ד"ר קולוט מיכאל
  ג 15-14 0
  א' 0455.3798.01 איתותים מולקולרים בתהליכי חלוקה התמינות ואפופטוזיס שיעור פרופ' פנקס קרמרסקי רונית
  פרופ' שטיין ראובן
  א 14-13 3
  א' איתותים מולקולרים בתהליכי חלוקה התמינות ואפופטוזיס שיעור פרופ' פנקס קרמרסקי רונית
  פרופ' שטיין ראובן
  ב 14-12 0
  ב' 0455.3363.01 ארגון ותנועה של רצפטורים בממברנות תאים שיעור פרופ' הניס יואב
  ג 12-10 2
  ב' 0455.3832.01 פתולוגיות (מחלות) במאה ה- 21 - הדלקת כמטרה חדשנית לטיפול שיעור פרופ' לנגר בן-ברוך עדית
  פרופ' נוימן דרורית
  ד"ר מוניץ אריאל
  פרופ' פרנקל דן
  ב 12-10 2
  אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
  UI/UX Basch_Interactive