מדריכים קליניים

מדריך קליני מתמנה לתקופה של שלוש שנים, עם אפשרות הארכה לשנתיים נוספות.

>> שאלון למדריך קליני

>> הנחיות להגשת מועמדות למינוי למדריך קליני


זכויות מדריכים קליניים:
פטור משכר לימוד במוסדות להשכלה גבוהה בהתאם להוראות האוניברסיטה.
סעיף 6.2- פטור משכר לימוד
משרד "מזכירות מורים" בפקולטה לרפואה - טל': 6409666 -  אחראי לטיפול בפטור ללומדים באוניברסיטת תל אביב.
אגף משאבי אנוש - מר אנדריי טרבלסי, טל':6406131 - אחראי לטיפול בפטור ללומדים במוסד אקדמי אחר.

 


צבירה רטרואקטיבית של קרן קשרי מדע:
הוראות האוניברסיטה - צבירה רטרואקטיבית של זכויות אקדמיות

 


צבירה רטרואקטיבית של זכויות שבתון:
הוראות אוניברסיטה- צבירה רטרואקטיבית של זכויות שבתון


>> גישה למאגרי מידע ממוחשבים


>> תו חניה


>> הנחה במרכז הספורט של האוניברסיטה

 


כרטיס סגל ומדריך קליני:
יש לשלוח בקשה בצרוף השם המלא בעברית, אנגלית, ותמונת דרכון סרוקה עם סיומת JPG ל:

 חיה סמוחה או  יפית ג'ונסטון

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive