קול קורא- משרת סגל אקדמי בכיר בחוג להפרעות בתקשורת

משרת סגל אקדמי לפקולטה לרפואה, בית הספר למקצועות הבריאות, לשנת הלימודים תש"פ (1.10.2019).

קול קורא

קול קורא: לשנת הלימודים תש"פ (1.10.2019)

היחידה המציעה : החוג להפרעות בתקשורת, ביה"ס למקצועות הבריאות

המשרה פתוחה למועמדים קלינאי תקשורת בהכשרתם, בעלי תואר Ph.D.בתחום  מדעי השמיעה ואודיולוגיה, בוגרי בתר דוקטורט, ורישיון משרד הבריאות בישראל שתחום התמחותם אודיולוגיה.

  • בעלי ניסיון מחקרי מוכח לאחר קבלת התואר דוקטור
  • יכולת מוכחת בביצוע מחקר עצמאי ופרסומים בכתבי עת מובילים ושפיטים
  • עדיפות לבעלי ניסיון בהוראה אקדמית  וניסיון קליני בתחום האודיולוגיה

 

על המועמד/ת יהיה להקים מעבדת מחקר בתחומים הרלוונטיים ולהנחות תלמידי תארים מתקדמים במחקר.

מקבל/ת המשרה יידרש ליזום ולהוביל תכניות מחקר חדשניות, לשתף פעולה עם עמיתים, להנחות תלמידי תארים מתקדמים במחקר.

המשרה היא תקנית, במסלול אשר עשוי להקנות קביעות בתום תקופת הניסיון בהתאם לנהלי האוניברסיטה. היקף משרה: 100%.

הליכי המינוי של המועמד/ת ייעשו בהתאם לנוהלי המינויים הנהוגים באוניברסיטה, בכפוף לאישור המוסדות האקדמיים המוסמכים ולפי שיקול דעתם. הדרגה האקדמית תיקבע על פי כישוריו/ה של המועמד/ת.

 יש לשלוח קורות חיים במתכונת הנדרשת*, רשימת פרסומים מדעיים, מסמך קצר המסכם את הפעילות המחקרית עד כה ותוכנית מחקר עתידית, וכן, מסמך קצר המפרט את תחומי ההוראה בהם יוכל המועמד/ת להשתלב בהתייחס לתחומי ההוראה הנלמדים במסגרת החוג להפרעות בתקשורת

על המועמד/ת לבקש מ-3 ממליצים** לשלוח ישירות מכתבי המלצה ליו"ר ועדת החיפוש של ביה"ס למקצועות הבריאות באמצעות דוא"ל: relis@tauex.tau.ac.il

 לא יתקבלו קורות חיים דרך חברות השמה, אלא בפניה ישירה בלבד.

 המועד האחרון להגשת המועמדות:6.1.2019

תיק מועמדות יוגש בדוא"ל לכתובת: relis@tauex.tau.ac.il

* כמצוין בלינק: https://med.tau.ac.il/Instructions-for-submiting-CV

** המכתבים יישלחו ממנחה הדוקטורט ותקופת הבתר דוקטורט (בהתאם לרקע האישי) וממליצים נוספים

ההצעה מיועדת למועמדים ללא כל אפליה על בסיס מין, לאום או מוצא. המשרה תאויש בהתאם לכישורים האקדמיים, ניסיון מקצועי והתאמתה לצרכי החוג.

אין האוניברסיטה מחויבת לקבל הצעה כלשהי.

 


 

Sackler Faculty of Medicine
Steyer School of Health Professions
Department of Communication Disorders

Faculty Position

(for the academic year of 2019-2020)

 

The Department of Communication Disorders at Tel Aviv University seeks an outstanding candidate to fill a full time tenure-track faculty position.

 

Candidates should hold a Ph.D. in the field of Hearing Sciences and/or Audiology, have completed a post-doctoral fellowship in relevant areas, and awarded a license in the profession from the Israeli Ministry of Health. Candidates should also have publications in peer-reviewed leading journals published after the completion of their PhD.  Priority will be given to candidates with relevant teaching and clinical experience.

Successful candidates are expected to lead and conduct independent research combined with high-level teaching and be involved in departmental activities.

Nomination will be according to Tel Aviv University procedure, pending the discretion and approval by the proper academic instances. The academic rank will be determined according to the candidate's qualifications.

Deadline for submission: 6/1/2019

Applicants should submit:

  • A curriculum vitae with a list of publications, according to the university format*
  • A brief summary of their research experience including: past projects, current studies (including unpublished research) and proposed research program
  • A short description of possible topics that the candidate may teach in the Department of Nursing
  • Three letters of reference** which should be sent directly by referees to: relis@tauex.tau.ac.il

Applications should be submitted by e-mail to: relis@tauex.tau.ac.il

Applications from manpower companies will not be accepted.

Candidates will be selected according to their academic skills, professional experience and the department's needs.

The University is not obligated to accept any offer.

 

* As indicated at:  https://med.tau.ac.il/Instructions-for-submiting-CV

** Letters from the PhD mentor and post-doctoral supervisor are required

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive