בוגר אוניברסיטה (B.A.) בהפרעות בתקשורת- תכנית לימודים שנה א'

 
שנה א'
מס' הקורס שם הקורס שם המרצה סמסטר דרך ההוראה ש"ס
1103 אודיולוגיה בסיסית ד"ר ר. קפלן-נאמן ש שעור 4
1354 אנטומיה גב' רגיטה יקר א שעור 2
1809 מבוא לעיבוד נתונים פרופ' מ. שטרן 
גב' ח. גרינוולד
א שעור ותרגיל 4
1126 מבוא לפסיכולוגיה ד"ר דידה פלייסיג א שעור 2
1353 נוירואנטומיה גב' ר. ברץ א שעור 2
1905 פונטיקה חיתוכית ד"ר א. בן-דוד א שעור 2
1806 אקוסטיקה במדעי השמיעה והדיבור ד"ר נ. אמיר א שעור ותרגיל 3
1807 מעגלים חשמליים ואלקטרואקוסטיקה ד"ר נ. אמיר ב שעור ותרגיל 3
1808 פסיכולוגיה התפתחותית ד"ר ע. גוטמן א שעור 4
1111 מבוא למדעי החיים ד"ר מ. רוטנברג א שעור 3
1350 מבוא לבלשנות פרופ' ד. רביד ב שעור 4
1121 גנטיקה ד"ר צ. בראונשטיין ב שעור 2
1903 רכישת מרכיבי השפה בגילאי
טרום גן, גן ובי"ס
ד"ר ע. בר-און ב שעור 2
1907 תעתיקים פונטיים ד"ר ע. אמיר ב שיעור 1
1105 פיזיולוגיה כללית ד"ר ט. רייפמן ב שעור 4
1108 פתולוגיה בסיסית ד"ר י. ליבנספלד ב שעור 2
2108 רפואת ילדים ד"ר א. לבנה ב שעור 2
1909 התפתחות לשונית ותקשורתית
בגיל הרך ובגיל הגן
ר. לוי א שעור 2
1112 נוירולוגיה ד"ר א. לבנה ב שעור 2
1110 התפתחות סנסומוטורית תקינה ופתולוגיות נ. וייסברגר ב שעור 1
3128 רכישת הקריאה והכתיבה ד"ר ע. בר-און ב שעור 2
1901 הכרת משאבי הספריה 
למדעי החיים והרפואה
--- --- תרגול עצמי ---
        סה"כ 55
הוראה קלינית בשמיעה ודיבור
 
1356 הוראה קלינית שלב א' - 
בהתפתחות שפה ודיבור
ש' 63 שעות 4.5 ש"ס
1355 הוראה קלינית שלב א' - 
שמיעה
ש' 77 שעות 5.5 ש"ס
    סה"כ 140 שעות 10 ש"ס
 
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive