המסלול לאפידמיולוגיה ורפואה מונעת - קורסי חובה

קורסי חובה בתחום
סמסטר מס' קורס שם קורס שיטת הוראה מרצים יום שעות הערה ש"ס
במסגרת קורסי הבחירה של המדרשה**
0158.1000.01 פענוח נתונים אפידמיולוגיים שו"ס ד"ר דליה ויצמן
לא יתקיים בתשע"ט 2
א' 0158.1015.01 שיטות סטטיסטיות מתקדמות שיעור ד 12-09 רפואה, בניין סאקלר, 927 3
 • הקורס חובה לתלמידי שנה ב' במסלול אפידמיולוגיה.
 • א' 0158.1118.01 מבוא לפיזיולוגיה ופתולוגיה של מחלות שיעור ד"ר לוברט אמיליה
  ד 14-12 רפואה, בניין סאקלר, 123 0
 • הקורס חובה רק לתלמידים חסרי רקע רפואי
 • ב' 0158.1110.01 ביוסטטיסטיקה ב' שו"ת ד"ר מורג-קורן נירה
  ג 14-10 שיעור - יפורסם, תרגיל - רפואה, בניין סאקלר, 022 3
  א' 0158.1011.01 מבוא לאפידמיולוגיה שיעור ד"ר גרוס רז
  ג 14-12 יפורסם 0
  אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
  UI/UX Basch_Interactive