סמינר מיוחד המחלקה לביולוגיה תאית והתפתחותית 21.12.17

19 באוקטובר 2017, 12:00 
אוניברסיטת תל-אביב 
סמינר מיוחד המחלקה לביולוגיה תאית והתפתחותית 21.12.17

You are cordially invited to the special seminar of the

Dept. of Cell and Developmental Biology

Sackler Faculty of Medicine
In Collaboration with

Department of Human Molecular Genetics and Biochemistry

 

By:

 

Michal Rabani, PhD

 

Department of Molecular and Cellular Biology (MCB)
Harvard University                                 
Cambridge, MA, USA                              

 

Systematic dissection of dynamic post-transcriptional mRNA regulation

 

The seminar will take place on Thursday December 21  at 13:00 sharp

 Room 120, Sackler Building of Medicine

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive