קול קורא- משרת סגל בכיר בחוג לריפוי-בעיסוק- בתחום ילדים

החוג לריפוי בעיסוק מחפש מועמדות ומועמדים למשרת הוראה בחוג במינוי אקדמי במסלול המקביל. המשרה פתוחה למועמדים שהינם מרפאים בעיסוק בתחום הטיפול בילדים, בעלי תואר Ph.D., עם ניסיון קליני וניסיון מוכח בהוראה. עדיפות תינתן למרפאים בעיסוק, שסיימו השתלמות בתר-דוקטורט (post-doc), עם ניסיון במחקר כולל פרסום מאמרים בכתבי עת מדעיים. המשרה היא תקנית במסלול מורים. בהיקף משרה: 50%.
02 יולי 2017
ביה"ס למקצועות הבריאות ע"ש שטייר

משרת סגל אקדמי בכיר במסלול המקביל

בחוג לריפוי בעיסוק לשנת הלימודים תשע"ח- בתחום ילדים

 

החוג לריפוי בעיסוק מחפש מועמדות ומועמדים למשרת הוראה בחוג במינוי אקדמי במסלול המקביל.

המשרה פתוחה למועמדים שהינם מרפאים בעיסוק בתחום הטיפול בילדים, בעלי תואר Ph.D., עם ניסיון קליני וניסיון מוכח בהוראה.

 

עדיפות תינתן למרפאים בעיסוק, שסיימו השתלמות בתר-דוקטורט (post-doc), עם ניסיון במחקר כולל פרסום מאמרים בכתבי עת מדעיים.

 

המשרה היא תקנית במסלול מורים.

בהיקף משרה: 50%.

 

ההעסקה תתחיל בשנת הלימודים תשע"ח (1.10.2017).

הליכי המינוי של המועמד/ת ייעשו בהתאם לנוהלי המינויים הנהוגים באוניברסיטה, בכפוף לאישור המוסדות האקדמיים המוסמכים ולפי שיקול דעתם. הדרגה האקדמית תיקבע על פי כישוריו/ה של המועמד/ת.

יש לשלוח קורות חיים במתכונת הנדרשת* כולל רשימת פרסומים מדעיים, ומסמך קצר המפרט תחומי הוראה בהם קיים ניסיון מוכח ותחומים בהם קיימת אפשרות להשתלב בהתייחס לתחומי ההוראה הנלמדים בחוג. 

על המועמד/ת לבקש מ-3 ממליצים** לשלוח מכתבי המלצה ישירות ליו"ר ועדת החיפוש של ביה"ס למקצועות הבריאות באמצעות דוא"ל: relis@tauex.tau.ac.il

לא יתקבלו קורות חיים דרך חברות השמה, אלה בפניה ישירה בלבד.

 

המועד האחרון להגשת המועמדות: 31.7.2017

 

* כמצויין ב- https://med.tau.ac.il/Academic-staff-PhD 

** יש לצרף מכתב המלצה ממנחה הדוקטורט ותקופת בתר-דוקטורט.

 

ההצעה מיועדת למועמדים ללא כל אפליה על בסיס מין, לאום או מוצא. בחירת המועמד/ת  תהיה  בהתאם לכישורים האקדמיים, ניסיון מקצועי והתאמה לצרכים האקדמיים של החוג.

אין האוניברסיטה מחויבת לקבל הצעה כלשהי.


The Department of Occupational Therapy at

Tel Aviv University is seeking an outstanding candidate for a Senior faculty position in the Teaching track

 

The candidate should be an Occupational Therapist and hold a Ph.D. degree, have clinical experience in Pediatric occupational therapy and have teaching experience.

Priority will be given to occupational therapists who have completed post-doctoral training and have research experience, including publication in scientific journals.

Nomination will be according to University procedures. Academic rank will be determined according to candidate's qualifications.

 

Position is available beginning October 2017

Position is half time (50%)

 

Applicants should submit: 1) A curriculum vitae with list of publications, according to the university format*, 2) Three letters of reference** which should be sent directly by referees to: relis@tauex.tau.ac.il

 

Deadline for applications is  July 31st, 2017.

Candidates will be selected according to their academic excellence, professional experience and the department's cademic needs. The University is not obligated to accept any offer.

 

* As specified at: - https://med.tau.ac.il/Academic-staff-PhD

 

** Preference for a letter from the candidate's PhD and post-doctoral mentor

 
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive