מוסמך באפידמיולוגיה ורפואה מונעת (MSc)

התואר "מוסמך באפידמיולוגיה ורפואה מונעת" מוענק על ידי החוג לאפידמיולוגיה ורפואה מונעת

ראש החוג: פרופ' ליאת לרנר- גבע

יועצת אקדמית: גב' צורית אברמוביץ (tzurita@mail.tau.ac.il)

מזכירת התכנית​: גב' ליבי מנור (libby10@tauex.tau.ac.il , mazkirutmph@tauex.tau.ac.il)

מה היא אפידמיולוגיה?

אפידמיולוגיה הינו המדע העוסק במשתנים הקשורים בהתפלגות המחלות באוכלוסיות שונות. תחומי העיסוק בו רחבים מאד החל מתיאור תבניות התחלואה במחלות השונות לפי אוכלוסייה, ועד חקר הסיבות לתחלואה, אמצעי המניעה ובקרת מחלות. 

 

מטרת המסלול

  • הקניית ידע תיאורטי ומעשי בתכנון וביצוע מחקרים ברמת האוכלוסייה.
  • לימוד מיומנויות בשיטות מחקר אפידמיולוגיות כמותיות מתקדמות ובניתוח נתונים.
  • הכשרה לקראת השתלבות עתידית במחקר במוסדות שונים או המשך קריירה אקדמית.
  • עידוד מחקר כבסיס לשינוי פעולות למניעת תחלואה באדם.
  • לימוד כתיבה מדעית ברמה גבוהה ויכולת הערכה ביקורתית של ממצאי מחקרים

מידע על תכנית הלימודים

סגל, מנחים ותחומי מחקר

טפסים ופרטי קשר

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive