• ראשי
 • חברי ועדת משמעת

  יו"ר: פרופ' מאורה פיינמסר

   

  חברי הוועדה:    

  פרופ' ניר אושרוב (מ"מ)

  פרופ' דן בן-אמיתי

  פרופ' אביב ברזילי

  פרופ' אפרים וינוקור

  פרופ' שמואל פניג

  פרופ' ליאת קישון

   

   


  מזכירת הוועדה: גב' מירה ניר  

  אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
  UI/UX Basch_Interactive