קורסי חובה - המדרשה לתארים מתקדמים

סמסטר מס' קורס שם קורס שיטת הוראה מרצים יום שעות הערה ש"ס
קורסי חובה
א' 0103.0010.01 ביוסטטיסטיקה- לתלמידי מדעי הרפואה שיעור ד 13-10 4
א' 0103.0010.02 ביוסטטיסטיקה- תרגיל תרגיל ד 16-14
א' 0103.0012.01 ביוסטטיסטיקה א' - לתלמידי בי"ס בריאות ציבור שיעור ג 12-09 4
א' 0103.0012.03 ביוסטטיסטיקה תרגיל ג 20-18
ב' 0103.6000.01 אתיקה ברפואה שיעור ד 12-10 0
 • 5 שבועות ראשונים של הסמסטר**
 • קורס חובה לתלמידי תואר שני ו"בחירה " לתלמידי דוקטורט
 • ב' 0103.7000.01 כתיבה מדעית החל שו"ת פרופ' אפרת שמעון
  ד 12-10 1
 • הקורס בנוי מ- 6 מפגשים -יפורסם (לאחר חופשת הפסח)
 • א' 0400.1001.01 בטיחות הדרכה אישית ד"ר פראג גלי
  ו 12-08 0
 • יתקיים בשלושת השבועות הראשונים של הסמסטר בימי ו' **
 • ב' 0103.6002.01 אתיקה ברפואה- תלמידי בריאות הציבור שיעור ד 12-10 0
  אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
  UI/UX Basch_Interactive