• ראשי
 • קורסי תצפית - המדרשה לתארים מתקדמים

  סמסטר מס' קורס שם קורס שיטת הוראה מרצים יום שעות הערה ש"ס
  ב' 0158.1110.01 ביוסטטיסטיקה ב' שו"ת ד"ר מורג-קורן נירה
  ג 14-10 שיעור - יפורסם, תרגיל - רפואה, בניין סאקלר, 022 3
  ב' 0158.1013.01 שיטות סקר ומחקר באפידמיולוגיה שו"ס פרופ מוחסן חיתאם
  ג 10-08 2
  א' 0158.1011.01 מבוא לאפידמיולוגיה שיעור ד"ר גרוס רז
  ג 14-12 יפורסם 0
  א' 0158.1015.01 שיטות סטטיסטיות מתקדמות שיעור ד 12-09 רפואה, בניין סאקלר, 927 3
  ב' 0158.1110.01 ביוסטטיסטיקה ב' שו"ת ד"ר מורג-קורן נירה
  ג 14-10 שיעור - יפורסם, תרגיל - רפואה, בניין סאקלר, 022 3
  ב' 0158.1013.01 שיטות סקר ומחקר באפידמיולוגיה שו"ס פרופ מוחסן חיתאם
  ג 10-08 2
  אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
  UI/UX Basch_Interactive