קורסי בחירה של המדרשה לתארים מתקדמים בשנת הלימודים תשפ"א

קורסים מתקדמים במדרשה לתארים מתקדמים

סמ. מס' קורס שם קורס אופן הוראה מרצים יום שעות הערה ש"ס
א' 0113.5552.01 מבנה העצם ותפקודו שו"ס ד"ר גבט ינקל
א 12-10 2
א' 0141.5119.01 מודלים טרנסגניים למחלות הומניות שו"ס ד"ר לנדסמן לימור
א 14-12 2
א' 0117.5628.01 סביבת התא הסרטני שו"ס ד"ר דרוקר ליאת
א 16-14 2
א' 0103.5063.01 פיתוח תרופות שיעור ד"ר שומרון נועם
א 18-16 2
א' 0114.6592.01 New Horizons to Rna Processing שיעור פרופ' אסט גיל
ד"ר שומרון נועם
ב 11-09 The course will be given in English 2
א' 0114.6599.01 Proteomics and Its Applications in Biological Research שו"ס פרופ' גיגר תמי
ב 13-11 The course will be given in English 2
א' 0141.2001.01 רביית האדם שיעור ד"ר זיידמן דניאל
ב 12-10 2
א' 0103.0046.01 Basic Research Methods in Biology שיעור ד"ר שומרון נועם
ד"ר לוי כרמית
ב 16-14 The course will be given in English 2
א' 0103.5068.01 מעבדת תכנות בשפת הפייטון שו"ת ב 15-12 0
א' 0103.5960.01 אופקים חדשניים בננוטכנולוגיה שו"ס ד"ר אברמוביץ ליהי
ג 13-10 2
א' 0103.5059.01 ביואינפורמטיקה בהדמיה רפואית שיעור ד"ר ארצי מורן
ג 14-12 2
א' 0103.8000.01 נתיבים לרפואה שיעור פרופ' צרפתי אילן
ג 15-13 2
א' 0103.7001.01 מיומנויות תקשורת מדעית - סמינר ד"ר ארז נטע
ד 14-12 1
א' 0103.5062.01 רפואה דיגיטלית של מערכת העצבים -מניטור להתערבות שיעור ד"ר מידן ענבל
ד 16-14 0
א' 0103.0032.01 תורת ההחלטות- ישומים למערכת הבריאות שיעור ד"ר זיו תומר
ד 12-10 2
א' 0119.5636.01 מיקרוסקופיה קונפוקלית- דימות תאי ומולקולרי שיעור פרופ' צרפתי אילן
ד 14-12 In English by request 2
א' 0141.5117.01 שיטות מחקר בחזית חקר העין והראיה שיעור ד"ר יגאל רוטנשטרייך
ד 18-16 2
א' 0119.5640.01 עולם הפיטריות שיעור פרופ' אושרוב ניר
ה 12-10 2
א' 0117.5631.01 פריצות דרך באימונותרפיה של גידולים סרטניים שו"ס ד"ר ירון כרמי
ה 14-12 2
א' 0103.5058.01 ניתוח והצגת תוצאות: סדנת מבוא ל PRISM ו EXCEL סדנה פרופ' ליאור יהונתן
ג 12-08 1
ב' 0113.5553.01 שימוש במיקרו-טומוגרפיה ממוחשבת - מרוכז ש+מ ד"ר גבט ינקל
קורס מרוכז- יפורסם 2
א' 0116.5936.01 הדמיה מוחית מתקדמת של נוירופתולוגיה שיעור ד"ר בן-בעש"ט דפנה
קורס מרוכז - יפורסם 2
סמסטר ב' תשפ"א
ב' 0116.5947.01 Inter and Intra Molecular and Cellular Neurocommunication שו"ס ד"ר פרלסון ערן
א 12-10 The course will be given in English 2
ב' 0103.4000.01 סקרים גנטיים שיעור א 14-12 2
ב' 0103.0043.01 יסודות הביומכניקה מתיאוריות הנדסיות לתכונות מכניות של רקמות שו"ס פרופ' ברוש תמר
א 14-12 2
ב' 0119.5641.01 Genetics of Diseases Resistance שו"ס פרופ' עירקי פואד
א 16-14 The course will be given in English 2
ב' 0113.5556.01 נושאים באבולוציה של האדם שיעור ד"ר מאי הילה
א 16-14 0
ב' 0103.5069.01 חלון לתעשיית הפארמה והביוטק הישראלי שיעור ד"ר שומרון נועם
א 18-16 0
ב' 0117.5618.01 מבוא לתורת המחלות א' שיעור ד"ר ורטהיימר אפרת
ב 14-12 4
ב' 0103.0047.01 נוירוגנטיקה שיעור ד"ר גוטהלף דורון
ב 16-14 2
ב' 0114.6574.01 תרפיה תאית וגנטית במחלות עצבים שיעור פרופ' אופן דני
ב 16-14 2
ב' 0119.5638.01 דימות מולקולרי בחיה השלמה שיעור פרופ' צרפתי אילן
ב 16-14 In English by request 2
ב' 0119.5655.01 טיפולים ביולוגים למחלות אוטואינפלמטוריות שיעור פרופ' בלנק מירי
ג 13-11 0
ב' 0141.5115.01 פיזיולוגיה של השחלה ופוריות האדם שיעור ד"ר הורביץ אריאל
ג 10-08 2
ב' 0141.2007.01 נושאים נבחרים בביולוגיה מולקולארית של התא שו"ס פרופ' שגיא רונית
פרופ' נוימן דרורית
ג 14-12 2
ב' 0114.6578.01 ממוטציה גנטית למחלות מוחיות שו"ס ד"ר מורן רובינשטיין
ד 16-14 2
ב' 0103.0033.01 מבוא להנדסת רקמות שיעור פרופ' ליאור יהונתן
2
ב' 0117.5627.01 אבחון וטיפול בדרכי נשימה שיעור פרופ' פיירמן ליזי
ג 18-16 2
ב' 0621.1217.01 מבוא להיסטוריה של הרפואה המודרנית שיעור ד"ר אמיר טייכר
ג 18-16 מבקש את 144. כ-200 תלמידים 2
ב' 0117.5618.01 מבוא לתורת המחלות א שיעור ד"ר ורטהיימר אפרת
ד 14-12 2
ב' 0114.6545.01 Genetics in the Post-Genome Era שיעור פרופ' קרן אברהם
ד 16-14 The course will be given in English 1
ב' 0114.6600.01 גנטיקה של התנהגות שו"ס ד"ר גורביץ דוד
ד 16-14 2
ב' 0114.6573.01 Bioinformatics in the Omics Era שיעור ד"ר רן אלקון
ד 18-16 The course will be given in English 2
ב' 0119.5632.01 מבוא למחלות אוטואימוניות - הפסיפס האוטואימוני שיעור פרופ' שינפלד יהודה
ה 14-12 2
ב' 0103.5061.01 Protein Modifications and Cell Signaling שו"ס ד"ר ארבספלד-רוזין רינה
ד"ר ברודאי לימור
פרופ' פינקלמן-אלדר חגית
ה 13-10 The course will be given in English 3
ב' 0141.5062.01 Cell and Tissue Mechanobiology שיעור ה 15-13 2
ב' 0103.5057.01 סדנאות באנליזה וגרפיקה ממוחשבת סדנה פרופ' גיגר תמי
4 מפגשים יפורסם 1
ב' 0114.6602.01 הבסיס הגנטי של מחלות עור-קורס קיץ -יפורסם שיעור פרופ' אלי שפרכר
ד"ר לוי כרמית
שבוע מרוכז בקיץ - יפורסם 2
לא יינתןבתשפ"א
א' 0103.5067.01 ___Brain Cell Biology and Development שיעור 0
א' 0116.5948.01 יתר לחץ דם שיעור פרופ' גרוסמן אהוד
לא יינתן בתשפ"א 2
א' 0116.5937.01 תעלות יוניות- ביופיזיקה קלאסית ומולקולרית שיעור פרופ' דסקל נתן
לא יינתן בתשפ"א 2
א' 0103.0052.01 תהליכי נזק ותיקון במודל ש  שו"ס ד"ר צויבל איזבל
לא יינתן בתשפ"א 2
א' 0113.5523.01 נוירואנטומיה תפקודית שיעור פרופ' פיק חיים
לא יינתן בתשפ"א 2
א' 0114.6598.01 טיפול ממוקד בסרטן-עבר הווה עתיד שו"ס ד"ר אשור-פביאן אסנת
לא יינתן בתשפ"א 2
א' 0116.5942.01 אופקים חדשים של מערכות לשחרור מבוקר של תרופות וביוחומרים שיעור ד"ר רונית סצ'י-פאינרו
לא יינתן בתשפ"א 2
א' 0116.5926.01 נוירוביולוגיה מולקולרית,מנגנוני מעבר מידע במוח שו"ס ד"ר חייטין רובינשטיין יה
לא יינתן בתשפ"א 3
ב' 0119.5262.01 אימונולוגיה ואימונותרפיה של סרטן שו"ס פרופ מרקל גל
לא יינתן בתשפ"א 2
ב' 0117.5622.01 תנועה תוך תאית ודינמיקה של אברונים בתאים חיים שו"ס ד"ר כורת הירשברג
לא יינתן בתשפ"א 2
ב' 0119.5651.01 אימונולוגיה תלוית הקשר ומיקום שו"ס ד"ר ורול חן
לא יינתן בתשפ"א 2
א' 0116.5930.01 היבטים חדשים בנוירולוגיה מולקולרית ונוירופיזיולוגיה שיעור ד"ר סלוצקי אינה
לא יינתן בתשפ"א 3
א' 0119.5648.01 אנליזת תאים בזרימה- שיעור ד"ר מרדכי גרליץ
לא יינתן בתשפ"א 1
ב' 0119.5654.01 מנגנוני אלימות של חיידקים גורמי מחלה שיעור לא יינתן בתשפ"א 2
ב' 0103.5065.01 סוגיות חדשות בחקר הפוריות שיעור ד"ר רונית אביר
לא יינתן בתשפ"א 2
א' 0119.5649.01 תאים בזרימה - מעבדה מעבדה ד"ר מרדכי גרליץ
לא יינתן בתשפ"א 1
ב' 0119.5654.01 מנגנוני אלימות של חיידקים גורמי מחלה באדם שיעור ד"ר גל- מור אוהד
לא יינתן בתשפ"א 2
ב' 0103.0042.01 גבוהים נמוכים - ההיבט המולקולרי שו"ס ד"ר גליה גת יבלונסקי
לא יינתן בתשפ"א 2
ב' 0116.5130.01 מנגנוני ויסות ובקרה שו"ס פרופ' סרנה יוסף
לא יינתן בתשפ"א 2
ב' 0113.5554.01 מבוא לאנתרופולוגיה פיסית: הסיפורים החבויים בעצמות שיעור ד"ר מאי הילה
לא יינתן בתשפ"א 2
ב' 0103.5064.01 שיטות ביו פיסיקליות לאפיון חלבונים ולמציאת מעכבי חלבון כבסיס שו"ס לא יינתן בתשפ"א 2
ב' 0103.0049.01 הביולוגיה של מערכת הטלומרים והטומראז בממאירות ובהזקנות שו"ס לא יינתן בתשפ"א 2
ב' 0116.5260.01 שימוש מושכל בתרופות שו"ס ד"ר לבשטיין רונן
לא יינתן בתשפ"א 2
ב' 0116.5923.01 פרמקוגנומיקה וביומרקרים בעידן הרפואה המותאמת אישית שו"ס ד"ר גורביץ דוד
ד"ר קרן לבנון
לא יינתן בתשפ"א 2
ב' 0141.2005.01 מוות תאים בתהליכי חיסון ומחלה שיעור פרופ' פישלזון צבי
לא יינתן בתשפ"א 2
א' 0103.5066.01 The Microbiome in Health and Disease שיעור לא יינתן בתשפ"א 0
א' 0103.5067.01 ___Brain Cell Biology and Development שיעור לא יינתן בתשפ"א 0
א' 0103.5066.01 The Microbiome in Health and Disease שיעור לא יינתן בתשפ"א 0
א' 0103.7002.01 Academic Writing in English שיעור לא יינתן בתשפ"א 2
ב' 0141.5116.01 סוגיות ב-Translational Medicine , ממחקר בסיסי לקליניקה שיעור ד"ר בן -יוסף דלית
לא יינתן בתשפ"א 2
ב' 0116.5945.01 חידושים בטיפול בגידולי מוח והדמיה בתהודה מגנטית שו"ס פרופ' מרדור יעל
לא יינתן בתשפ"א 2
ב' 0116.5946.01 שינה ומודעות: מהבסיס העצבי ועד תהליכים קוגניטיביים לא יינתן בתשפ"א 3
ב' 0119.5647.01 טיפולים חדשניים במחלות אוטאימניות סמינר פרופ' בלנק מירי
1
קורסים מתקדמים מהפקולטה למדעי החיים
א' 0455.3063.01 ביולוגיה התפתחותית שיעור ד"ר וורצל עומרי
פרופ' אשרי פדן רות
פרופ' שפרינצק דוד
ד"ר לוקסנבורג חן
א 17-14 3
א' 0455.3034.01 וירוסים ומגפות בעידן המודרני שיעור פרופ' בכרך ערן
ד"ר שטרן גרונדלנד עדי
ד"ר קובילר אורן
ד"ר סקלן אלה
א 12-11 3
א' 0455.3045.01 ננוביוטכנולוגיה שיעור ד"ר למפל אילה
ד 16-14 2
א' 0455.3682.01 גנטיקה של מיקרואורגניזמים ובקרת הביטוי הגנטי שיעור פרופ' הרשקוביץ ענת
פרופ' גופנא אורי
ב 12-10 4
א' גנטיקה של מיקרואורגניזמים ובקרת הביטוי הגנטי שיעור פרופ' הרשקוביץ ענת
פרופ' גופנא אורי
ה 14-12 0
א' 0455.3505.01 מיפוי המוח ודימות מוחי שיעור פרופ' אסף יניב
פרופ' שינברג תום
א 12-09 3
א' 0455.3360.01 הנדסה גנטית שיעור ד"ר קולוט מיכאל
א 11-09 3
א' הנדסה גנטית שיעור ד"ר קולוט מיכאל
ג 15-14 0
א' 0455.3798.01 איתותים מולקולרים בתהליכי חלוקה התמינות ואפופטוזיס שיעור פרופ' פנקס קרמרסקי רונית
ב 14-12 2
ב' 0455.3832.01 פתולוגיות (מחלות) במאה ה- 21 - הדלקת כמטרה חדשנית לטיפול שיעור פרופ' לנגר בן-ברוך עדית
פרופ' נוימן דרורית
ד"ר מוניץ אריאל
פרופ' פרנקל דן
ב 12-10 2
א' 0158.1011.01 מבוא לאפידמיולוגיה שיעור ד"ר גרוס רז
ג 14-12 0
א' 0158.1122.02 תרגיל במבוא לאפידמיולוגיה (תרגיל רשות) תרגיל ד"ר זיו תומר
ד 16-14 0
א' 0158.1113.01 אפידמיולוגיה של תזונה שו"ס ד"ר אילת-אדר סיגל
ד 12-10 2
ב' 0146.1010.01 יסודות החשבונאות למערכות בריאות שיעור רו"ח עופר בן עזרא
רו"ח יריב הלמן
ב 20-18 2
א' 0158.1015.01 שיטות סטטיסטיות מתקדמות שיעור ד"ר נבו דניאל
ד 12-09 3
א' 0146.1121.01 שלומות (well-being) וקידום בריאות שיעור ד"ר לב-ארי שחר
ד 12-10 2
א' 0146.1008.01 תפעול מערכות בריאות שו"ס ד"ר זיו תומר
ד 14-12 2
א' 0158.1001.01 אפידמיולוגיה של מחלות זיהומיות שו"ת פרופ' כהן דניאל
ד"ר מוחסן חיתאם
ד 14-12 2
א' 0158.1201.01 ניסויים קליניים שו"ס ד"ר מיכל בנדרלי
ד 18-16 2
ב' 0158.1110.01 ביוסטטיסטיקה ב' שו"ת ד"ר מורג-קורן נירה
ג 14-10 3
ב' 0158.1013.01 שיטות סקר ומחקר באפידמיולוגיה שו"ס ד"ר מוחסן חיתאם
ג 10-08 2
ב' 0158.1007.01 ניהול טכנולוגיות במערכות בריאות שיעור ד"ר טל אורנה
ד 14-12 2
0146.1103.01 עישון: אפידמיולוגיה וקידום בריאות שו"ס ד"ר רוזן לאה
2
0158.1117.01 בריאות האם והילד שיעור פרופ' ליאת לרנר-גבע
2
א' 0158.1010.01 אפידמיולוגיה של שחפת ומחלות מין שיעור ד"ר זוהר מור
ד 10-08 2
א' 0146.1101.01 ניתוח עלות תועלת למערכות בריאות שו"ס ד 10-08 2
א' 0146.1113.01 היבטים פסיכוסוציאליים של בריאות וחולי שיעור ד"ר קפלן גיורא
ד 18-16 2
אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive