• ראשי
 • מסלול במדעי העצב - קורסי בחירה

  קורסי בחירה בתחום
  סמסטר מס' קורס שם קורס שיטת הוראה מרצים יום שעות הערה ש"ס
  א' 0117.5628.01 סביבת התא הסרטני שו"ס ד"ר דרוקר ליאת
  א 16-14 חדר 927 2
  א' 0116.5926.01 נוירוביולוגיה מולקולרית,מנגנוני מעבר מידע במוח שו"ס ד"ר חייטין רובינשטיין יה
  א 16-13 חדר 426 3
  א' 0103.5059.01 ביואינפורמטיקה בהדמיה רפואית שיעור ג 14-12 936 2
  ב' 0116.5939.01 שבץ מוח ודמנציה שו"ס ד"ר בן אסיג עינור
  קורס מרוכז- יתקיים בביח' איכילוב בין התאריכים 13.1.17.1 2
  סמסטר ב' תעש"ט
  ב' 0103.5960.01 אופקים חדשניים בננוטכנולוגיה שו"ס ד"ר אברמוביץ ליהי
  א 12-10 2
  ב' 0103.0047.01 נוירוגנטיקה שיעור ד"ר גוטהלף דורון
  ב 16-14 2
  ב' 0114.6574.01 תרפיה תאית וגנטית במחלות עצבים שיעור פרופ' אופן דני
  ב 18-16 2
  ב' 0116.5260.01 שימוש מושכל בתרופות שו"ס ד"ר לבשטיין רונן
  ג 12-10 2
  ב' 0116.5130.01 מנגנוני ויסות ובקרה שו"ס פרופ' סרנה יוסף
  ג 14-12 2
  ב' 0116.5946.01 שינה ומודעות: מהבסיס העצבי ועד תהליכים קוגניטיביים שיעור ד"ר יובל ניר
  ה 13-10 The course will be given in English 3
  ב' 0114.6573.01 ביואינפורמטיקה בעידן ה-OMICS שיעור ד"ר רן אלקון
  ה 18-16 The course will be given in English 2
  ב' 0141.5116.01 סוגיות ב-Translational Medicine , ממחקר בסיסי לקליניקה שיעור ד"ר בן -יוסף דלית
  שבוע מרוכז בקיץ- יפורסם 2
  0116.5936.01 הדמיה מוחית מתקדמת של נוירופתולוגיה שיעור ד"ר בן-בעש"ט דפנה
  ה -10 לא יינתן בתשע""ט 2
  0116.5947.01 תקשורת מולקולרית בתאי עצב שו"ס ד"ר פרלסון ערן
  א -10 The course will be given in English 2
  0116.5923.01 פרמקוגנומיקה וביומרקרים בעידן הרפואה המותאמת אישית שו"ס ד"ר גורביץ דוד
  ד"ר קרן לבנון
  ג -10 לא יינתן בתשע"ט 2
  0116.5937.01 תעלות יוניות- ביופיזיקה קלאסית ומולקולרית שיעור פרופ' דסקל נתן
  ג -10 לא יינתן בתשע""ט 2
  0119.5638.01 דימות מולקולרי בחיה השלמה שיעור פרופ' צרפתי אילן
  ב -10 לא יינתן בתשע"ט 0
  0116.5945.01 חידושים בטיפול בגידולי מוח והדמיה בתהודה מגנטית שו"ס ד"ר מרדור יעל
  לא יינתן בתשע"ט 2
  0116.5942.01 אופקים חדשים של מערכות לשחרור מבוקר של תרופות וביוחומרים שיעור ד"ר רונית סצ'י-פאינרו
  א -10 לא יינתן בתשע""ט 2
  ב' 0118.5633.01 שלד התא במערכת העצבים שו"ס פרופ' גוזס אילנה
  לא יינתן בתשע"ט 2
  א' 0455.3045.01 ננוביוטכנולוגיה שיעור פרופ' דביר טל
  ד 16-14 2
  א' 0455.3505.01 מיפוי המוח ודימות מוחי שיעור פרופ' אסף יניב
  ד"ר שינברג תום
  א 12-09 3
  א' 0455.3360.01 הנדסה גנטית שיעור ד"ר קולוט מיכאל
  א 11-09 3
  א' הנדסה גנטית שיעור ד"ר קולוט מיכאל
  ג 15-14 0
  א' 0455.3798.01 איתותים מולקולרים בתהליכי חלוקה התמינות ואפופטוזיס שיעור פרופ' פנקס קרמרסקי רונית
  פרופ' שטיין ראובן
  א 14-13 3
  ב' 0455.3363.01 ארגון דינמיקה והעברת אותות בתאים: הדמיה וגישות ביופיזיקליות שיעור פרופ' הניס יואב
  פרופ' ארליך מרסלו
  ג 12-09 3
  אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
  UI/UX Basch_Interactive