• ראשי
 • מסלול במדעי העצב - קורסי בחירה

  קורסי בחירה בתחום
  סמסטר מס' קורס שם קורס שיטת הוראה מרצים יום שעות הערה ש"ס
  סמסטר א תש"פ
  א' 0116.5942.01 אופקים חדשים של מערכות לשחרור מבוקר של תרופות וביוחומרים שיעור ד"ר רונית סצ'י-פאינרו
  א 12-10 2
  א' 0103.5059.01 ביואינפורמטיקה בהדמיה רפואית שיעור ד"ר ארצי מורן
  א 14-12 2
  א' 0113.5523.01 נוירואנטומיה תפקודית שיעור פרופ' פיק חיים
  א 16-14 2
  א' 0116.5930.01 היבטים חדשים בנוירולוגיה מולקולרית ונוירופיזיולוגיה שיעור ד"ר סלוצקי אינה
  ב 12-09 3
  א' 0116.5937.01 תעלות יוניות- ביופיזיקה קלאסית ומולקולרית שיעור פרופ' דסקל נתן
  ג 18-16 חדר סמינרים 527 2
  א' 0103.5062.01 רפואה דיגיטלית של מערכת העצבים -מניטור להתערבות שיעור ד"ר מידן ענבל
  ד 16-14 0
  ב' 0119.5638.01 דימות מולקולרי בחיה השלמה שיעור פרופ' צרפתי אילן
  ב 16-14 2
  ב' 0116.5940.01 שאלות פתוחות אודות תפקוד תאי עצב בהליכה ובתפקוד וסטיבולרי שיעור ד"ר מאיר פלוטניק
  ג 10-08 2
  ב' 0116.5130.01 מנגנוני ויסות ובקרה שו"ס פרופ' סרנה יוסף
  ג 14-12 2
  ב' 0103.0033.01 מבוא להנדסת רקמות שיעור פרופ' ליאור יהונתן
  ג 13-11 הקורס יינתן באודיטוריום של מכון הלב בתל השומר 2
  ב' 0114.6574.01 תרפיה תאית וגנטית במחלות עצבים שיעור פרופ' אופן דני
  ד 16-14 2
  ב' 0114.6573.01 Bioinformatics in the Omics Era שיעור ד"ר רן אלקון
  ד 18-16 The course will be given in English 2
  ב' 0116.5945.01 חידושים בטיפול בגידולי מוח והדמיה בתהודה מגנטית שו"ס פרופ' מרדור יעל
  קורס מרוכז 5.7. ועד 9.7.2020 בתה"ש 2
  ב' 0116.5939.01 שבץ מוח ודמנציה שו"ס ד"ר בן אסיג עינור
  שבוע מרוכז , 28.6. ועד 1.7.2020 2
  ב' 0141.5116.01 סוגיות ב-Translational Medicine , ממחקר בסיסי לקליניקה שיעור ד"ר בן -יוסף דלית
  שבוע מרוכז בקיץ- יפורסם 2
  ב' 0103.0047.01 נוירוגנטיקה שיעור ד"ר גוטהלף דורון
  לא יינתן בתש"פ 2
  ב' 0103.5960.01 אופקים חדשניים בננוטכנולוגיה שו"ס ד"ר אברמוביץ ליהי
  לא יינתן בתש"פ 2
  א' 0116.5926.01 נוירוביולוגיה מולקולרית,מנגנוני מעבר מידע במוח שו"ס ד"ר חייטין רובינשטיין יה
  לא יינתן בתש"פ 3
  א' 0116.5936.01 הדמיה מוחית מתקדמת של נוירופתולוגיה שיעור ד"ר בן-בעש"ט דפנה
  לא יינתן בתש"פ 2
  ב' 0116.5946.01 שינה ומודעות: מהבסיס העצבי ועד תהליכים קוגניטיביים שיעור ד"ר יובל ניר
  לא יינתן בתש"פ 3
  ב' 0116.5260.01 שימוש מושכל בתרופות שו"ס ד"ר לבשטיין רונן
  לא יינתן בתש"פ 2
  ב' 0116.5947.01 תקשורת מולקולרית בתאי עצב שו"ס ד"ר פרלסון ערן
  לא יינתן בתש"פ 2
  א' 0117.5628.01 סביבת התא הסרטני שו"ס ד"ר דרוקר ליאת
  לא יינתן בתש"פ 2
  ב' 0118.5633.01 שלד התא במערכת העצבים שו"ס פרופ' גוזס אילנה
  לא יינתן בתש"פ 2
  א' 0455.3505.01 מיפוי המוח ודימות מוחי שיעור פרופ' אסף יניב
  ד"ר שינברג תום
  א 12-09 3
  א' 0455.3360.01 הנדסה גנטית שיעור ד"ר קולוט מיכאל
  א 11-09 3
  א' הנדסה גנטית שיעור ד"ר קולוט מיכאל
  ג 15-14 0
  א' 0455.3798.01 איתותים מולקולרים בתהליכי חלוקה התמינות ואפופטוזיס שיעור פרופ' פנקס קרמרסקי רונית
  פרופ' שטיין ראובן
  א 14-13 3
  ב' 0455.3363.01 ארגון ותנועה של רצפטורים בממברנות תאים שיעור פרופ' הניס יואב
  ג 12-10 2
  ב' 0491.3251.01 נושאים נבחרים בדימות מערכת העצבים שיעור ד"ר שינברג תום
  ד"ר תבור עידו
  ד 12-10 2
  אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
  UI/UX Basch_Interactive