• ראשי
 • מסלול במדעי העצב - קורסי חובה

  קורסי חובה סמסטר א
  סמסטר מס' קורס שם קורס שיטת הוראה מרצים יום שעות הערה ש"ס
  א' 0116.5926.01 נוירוביולוגיה מולקולרית,מנגנוני מעבר מידע במוח שו"ס ד"ר חייטין רובינשטיין יה
  לא יינתן בתש"פ 3
  קורסי חובה סמסטר ב
  סמסטר מס' קורס שם קורס שיטת הוראה מרצים יום שעות הערה ש"ס
  ניתן לבחור בין 3 הקורסים הנ"ל- על פי המלצת המנחה
  ב' 0104.1408.01 נוירוביולוגיה 1 שו"ת פרופ' דסקל נתן
  ג 12-10 סאקלר 119 3
  ב' נוירוביולוגיה 1 שו"ת פרופ' דסקל נתן
  ה 12-09 סאקלר 927
  קורסים מחוץ למחלקה
  סמסטר מס' קורס שם קורס שיטת הוראה מרצים יום שעות הערה ש"ס
  אין נתונים
  אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
  UI/UX Basch_Interactive