סגל אקדמי בכיר חדש

דבר הדקאן

ברכותי להצטרפותך לפקולטה לרפואה. בשם סגל הפקולטה  אני מאחל לך השתלבות מהירה, והצלחה בקריירה האקדמית אותה בחרת לממש איתנו באוניברסיטת תל אביב.

 

להלן בראשי פרקים תנאי ההעסקה של חברי הסגל האקדמי הבכיר החדשים.

 

אנחנו מזמינים אותך לפנות אלינו למינהל הפקולטה ולהסתייע בכל העניינים הנוגעים לקליטתך.

 

בברכת הצלחה ושגשוג מקצועי

פרופ' אהוד גרוסמן

דקאן הפקולטה

 

 

 

פירוט התנאים לנקלטים חדשים, אופן מימושם והגורם המטפל:

 

 

למידע מלא יש לעיין ב"מדריך לסגל האקדמי הבכיר"

 

אתר המידע של הפקולטה לרפואה >>

אתר המידע של אוניברסיטת תל אביב >>

אתר המידע של רשות המחקר >>

 

 

השכר החודשי משולם בהתאם לטבלאות השכר

 

הרחב הכל
1. מענק קריטריונים ומענק "הקדשת זמן מלא למוסד"

מענקים המשולמים מידי שנה בכפוף להסכמים ובהתאם לזכאות האישית.

 

אופן המימוש: הצהרת במערכת ERP / מילוי טפסי הצהרה הנשלחים ע"י הגורם המטפל

גורם מטפל:

 • למענק "הקדשת זמן מלא" – יחידת השכר- אגף משאבי אנוש. מזכירות היחידה טל. 8616
 • למענק קריטריונים – מזכירות אקדמית – מדור הסגל טל. 8871
2. מענק סל קליטה

מענק המשולם ע"י האוניברסיטה אשר נועד לשמש למימון הוצאות אישיות  מוגדרות (מפורטות במדריך לסגל האקדמי הבכיר) אשר לשמן ניתן למשוך כספים מסל הקליטה במהלך 6 שנות העבודה הראשונות. הסכומים שנוצלו מתוך סל הקליטה נרשמים כהלוואה עומדת הופכים בתום 12 שנות עבודה למענק.

 

אופן המימוש: החזר על פי קבלות

גורם מטפל: חשבי שכר ביחידת השכר - אגף משאבי אנוש. מזכירות היחידה טל.  8616

 

3. תקציב הקליטה

מענק מקרן סגן נשיא למו"פ  ומהפקולטה - המיועד להקמת מעבדה ולרכישת ציוד תשתית.      

סכום המענק הוא בהתאם למקובל וכפי שתואם ופורט במכתב של  סגן הדקאן לעניינים                            

קדם קליניים בפקולטה.

 

אופן המימוש: התקציב מנוהל ברשות המחקר בהתאם להקצאה לסעיפי התקציב ורשימת הציוד שהוגשה לפקולטה ע"י חבר הסגל.

גורם מטפל:

 • רשות המחקר ומשרדי הרכש והאספקה בפקולטה – מיכה יונה טל. 9656 michaely@tauex.tau.ac.il
 • עוזרת משנה מינהלי לתקציבים- אביבה מוסקונה טל. 9300 avivamo@tauex.tau.ac.il
4. קרן פנסיה וקרן השתלמות

ההפרשות לקרנות על פי ברירת מחדל הנהוגה באוניברסיטה או בהתאם לבחירה אישית

 

אופן המימוש: הצטרפות אוטומטית (לקרנות לפי בחירה אישית – נדרשת פנייה יזומה)                                   

גורם מטפל: חשבי שכר ביחידת השכר- אגף משאבי אנוש. מזכירות  היחידה טל. 8616

 

5. ביטוח חיים וביטוחי בריאות קולקטיביים

ביטוחים על פי הסכם בין ארגון הסגל הבכיר להנהלת האוניברסיטה – מפורטים במדריך לסגל האקדמי הבכיר

טופס כתב נהנים לביטוח חיים

טופס ומידע על ביטוח בריאות קולקטיבי (ניתן לפתוח את הקישור רק ממחשבים שמחוברם לשרת של אוניברסיטת תל אביב)

אופן המימוש: הצטרפות אוטומטית. נדרשת השלמת טפסים על פי פנייה של הגורם המטפל.

חשוב להקפיד ולמלא כתב נהנים לביטוח חיים!

גורם מטפל: יחידת השכר- אגף משאבי אנוש. מזכירות היחידה טל. 8616

6. קרן קשרי מדע בינלאומיים (קקמ"ב)

זכאות לסכום שנתי קצוב  ונצבר אשר נקבע על פי ור"ה (ועד ראשי האוניברסיטאות) ומשמש למימון פעילויות אקדמיות בארץ ובחו"ל בהתאם לכללים הנהוגים.

 

אופן המימוש:  הגשת בקשה למימון הפעילות חודש מראש והחזר  לאחריה על פי קבלות

גורם מטפל: רכז נסיעות במדור זכויות אקדמיות – אגף משאבי אנוש. מזכירות המדור    טל. 8567

7. השתתפות בהוצאות מטען וכרטיסים

סכום כסף הניתן כהלוואה, הופך למענק בתום תקופה של 5 שנים וחייב במס כחוק.

סכום המענק מיועד להחזר הוצאות נסיעה ארצה עבור חבר הסגל החוזרים לארץ, בני משפחה ומטען - עד לתקרה בכפוף לנוהלי האוניברסיטה.  חובה לשמור את הקבלות המקוריות.

 

אופן המימוש: החזר על פי קבלות (רק לאחר קבלת מינוי במעמד רגיל ולא אורח)

גורם מטפל: מזכירת המשנה המינהלי לדקאן: סיגל סוגבי טל. 9658

sigalb@tauex.tau.ac.il

 

8. אישור חניה

תו לחניה ברחבי הקמפוס בהתאם לכללים הנהוגים

 

 אופן המימוש: מילוי טופס במערכת החנייה הממוחשבת

https://www.lis.tau.ac.il/bitachon/ovdim/login.asp

 

 גורם מטפל: טיפול עצמאי (רק לאחר תחילת העבודה בפועל).

קבלת התווית במזכירות מורים.

 

9. כרטיס עובד

כרטיס אישי עובד אוניברסיטה

 

אופן המימוש: מילוי טופס וצירוף תמונת פספורט סרוקה במערכת ממוחשבת

        https://hrweb.tau.ac.il/bakara/forms2/?tab=1  

    

גורם מטפל: טיפול עצמאי (רק לאחר תחילת העבודה בפועל).

 

 

 

10. הקמת מעבדה ומשרד אישי

לתכנון אדריכלי בהקמת המעבדה והמשרד יש להסתייע בשירותי אדריכל האוניברסיטה.

השירות הינו בתשלום. ניתן לבדוק אפשרות לתשלום מופחת.

חוברת מידע של צוות שיפור שירות ניתן למצוא באתר אגף הנדסה ותחזוקה

http://maintenance.tau.ac.il

 

אופן המימוש: תיאום אישי / ישיבת תיאום ע"י אגף הנדסה ותחזוקה

גורם מסייע ומנחה:

 • העוזרת המינהלית של החוג
 • עוזר משנה מינהלי לענייני לוגיסטיקה – יוסי לוי טל. 9884

yossil@tauex.tau.ac.il

11. הזמנת ציוד למעבדה וארגון המשרד

הזמנת ציוד למעבדה וכלל הריהוט והציוד המשרדי מתוך תקציב המענק מקרן סגן נשיא למו"פ.

 

אופן המימוש: טיפול עצמאי קבלת הצעות מחיר מספקים, ביצוע ההזמנה במערכת הלוגיסטית האוניברסיטאית והעברת הדרישה לספק.

גורם מסייע ומנחה: משרדי הרכש והאספקה בפקולטה – מיכה יונה טל. 9656

michaely@tauex.tau.ac.il

12. שירותי מחשוב ותקשורת

פתיחת משתמש והרשאות ל -

 • OUT LOOK POST
 •  MY TAU 
 •  מערכת ERP   לוגיסטית
 • מאגרי מידע
 • יתרת קקמ"ג ושבתון
 • חשבון ברשות המחקר
 • ומערכת אישית למידע
 • שכר ונוכחות עובדי מחקר - חילן נט

 

       אופן המימוש: מילוי הטפסים הנדרשים ואישור מיילים אוטומטיים

       גורם מסייע: יחידת המחשוב האוניברסיטאית.

       כתובת לפתיחת קריאה:  http://med.tau.ac.il/it

13. גיוס מענקי מחקר

רשות המחקר מסייעת לחוקרים בגיוס מענקי מחקר ובניהול תקציבי המחקר.

 

אופן המימוש: טיפול עצמאי מול צוות רשות המחקר.

גורם מסייע: בהתאם לקרנות השונות.

יחידת טרום מחקר: כלל הקרנות - דיקלה עפרוני diklaef@tauex.tau.ac.il

קרנות הממשל האמריקאי- ליאת גרומברג  liatgrum@tauex.tau.ac.il

 קרנות הקהילה האירופית –

14. העסקת עובדים ע"ח מענקי מחקר / העסקת מלגאים

העסקה של עובד מחקר (כולל טכנאי מעבדה מותנה בתקצוב האוניברסיטה עבור החוקר באמצעות הפקולטה) - בכפוף לנוהל, לחוקי העבודה וקיומו של תקציב פנוי מאושר ע"י רשות המחקר. וכן, העסקת מלגאים תלמידי תארים מתקדמים במחקר במעבדה.

 

אופן המימוש: מילוי טופס בקשה להעסקת עובד מחקר וטפסים נדרשים ע"י העובד

גורם מטפל:

 • מזכירת כ"א בפקולטה – חנה דרעי
 • רשות המחקר- רפרנט תקציבי        

טל. 7603  hanad@tauex.tau.ac.il

 

גורם מטפל במלגאים: רכזת מלגות בפקולטה – גלית אפרים

טל.  7226   galite@tauex.tau.ac.il

15. הצהרת מחלה / אי מחלה

על פי ההסכמים קיימת חובת דיווח חודשית שוטפת על היעדרות או אי היעדרות מהאוניברסיטה בשל מחלה אישית או מחלת בן משפחה

 

אופן המימוש: הצהרה במערכת חילן נט

גורם מטפל: אגף משאבי אנוש – מדור כ"א טל מזכירות 9741

 

16. פטור שכר לימוד

פטור / החזר שכר לימוד ללימודים אקדמיים באוניברסיטת תל אביב ובמוסדות אקדמיים מוכרים בארץ לעובד ולבני משפחתו בכפוף למפורט בנוהל שכר לימוד.

 

אופן המימוש: פנייה אישית ומילוי טפסים, הנמצאים באתר המידע של אגף משאבי אנוש – http://hrweb.tau.ac.il/bakara/forms2/?tab=3

 

גורם מטפל:

פטור ללימודים באוניברסיטת תל אביב – אגף רישום תלמידים- מדור שכ"ל טל. 4330 – 4338

פטור/החזר במוסדות לימוד אחרים – אגף משאבי אנוש – מדור כ"א – אנדרי טרבלסי     טל. 6131   andrayt@tauex.tau.ac.il

 

17. עבודה נוספת באוניברסיטה ובחוץ

חבר סגל המעוניין לעסוק בעבודה נוספת באוניברסיטה או מחוצה נדרש לפנות לקבלת היתר מהרקטור  בכפוף לנהלים הנוגעים בדבר. היתר זה יש לחדש מידי שנה.

 

אופן המימוש: מילוי טפסים ופנייה אישית (כמו כן נשלחת אחת לשנה תזכורת יזומה ע"י הגורם המטפל)

גורם מטפל: מזכירות אקדמית – מדור הסגל טל. 8871

18. המרכז לגיל הרך

מעון לגילאי 1/2 עד 4 שנים המתופעל בשיתוף עם ויצ"ו.

 

אופן המימוש: פנייה אישית

גורם מטפל: יצירת קשר במייל shellym6@tau.ac.il

זכאות לתשלום תוספת מעונות לפי הכללים בכפוף למילוי טופס ביחידת תשלומי שכר.

 

בעלי תפקידים במינהל הפקולטה

מינהל הפקולטה:

 

שם

תפקיד

טלפון (*)

כתובת מייל

מיכל גלבוע

ראש מינהל

9658

mgilboa@tauex.tau.ac.il

יוסי לוי

סגן ראש מינהל ללוגיסטיקה

9884

yossil@tauex.tau.ac.il

מיכה יונה

רכז משק

9656

michaely@tauex.tau.ac.il

אהרון סומכי

ראש צוות מחשוב

דרך האתר

http://med.tau.ac.il/it

אביבה מוסקונה

סגן ראש מינהל לתקציבים

9300

avivamo@tauex.tau.ac.il

עינת סופר

מזכירת הדקאן

9657

eynats@tauex.tau.ac.il

סיגל סוגבי

מזכירת משנה מינהלי לדקאן

9658

sigalb@tauex.tau.ac.il

ד"ר גלעד מס

מנהל הצב"מ

9852

mass@tauex.tau.ac.il

ד"ר מיקי הרלב

מנהל בית החיות

9919

mickey@tauex.tau.ac.il

ד"ר דבי רפפורט

אחראית הבטיחות

5137

debirapa@tauex.tau.ac.il

חנה דרעי

מזכירת כ"א

7603

hanad@tauex.tau.ac.il

חיה סמוחה

מזכירת מורים

9767

hayas@tauex.tau.ac.il

יפית ג'ונסטון

מזכירת מורים

9666

yafitj@tauex.tau.ac.il

גלית אפרים

רכזת מלגות

7226

galite@tauex.tau.ac.il

רחל מושינסקי

סגן ראש מינהל לכ"א

9055

mushinsk@tauex.tau.ac.il

 

       בית הספר למקצועות הבריאות:   

 

רלי שטראוס רכזת ניהולית

5457

relis@tauex.tau.ac.il

 

 

      

      בית הספר לרפואת שיניים:

 

 

רויטל לוסקי

רכזת ניהולית

9112

revitallous@tauex.tau.ac.il

גליה ברזניק

מזכירת כ"א ומורים

9429

galiabre@tauex.tau.ac.il

 

 

 

   

   

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive