• ראשי
 • קורסי חובה - המסלול לפיתוח ויישום תרופתי

  קורסי חובה בתחום
  סמסטר מס' קורס שם קורס שיטת הוראה מרצים יום שעות הערה ש"ס
  ב' 0104.2505.01 מבוא לפרמקולוגיה שו"ת ד"ר וייס שרון
  א 11-08 סאקלר 120 א+ב 6
  ב' מבוא לפרמקולוגיה שו"ת ד"ר וייס שרון
  ה 15-12 סאקלר 119
 • למועדי הקורס - ראה תוכנית לימודים שנה ב רפואה
 • ב' 0104.2505.01 מבוא לפרמקולוגיה שו"ת ד"ר וייס שרון
  א 11-08 סאקלר 120 א+ב 6
  ב' מבוא לפרמקולוגיה שו"ת ד"ר וייס שרון
  ה 15-12 סאקלר 119
  ב' 0116.5260.01 שימוש מושכל בתרופות שו"ס ד"ר לבשטיין רונן
  ג 12-10 2
  א' 0158.1011.01 מבוא לאפידמיולוגיה שיעור ד"ר גרוס רז
  ג 14-12 יפורסם 0
  א' 0158.1122.02 תרגיל במבוא לאפידמיולוגיה (תרגיל רשות) תרגיל ד"ר זיו תומר
  ד 16-14 רפואה, בניין סאקלר, 119 (חלוקה לקבוצות באתר הקורס) 0
  אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
  UI/UX Basch_Interactive