• ראשי
 • תכנית לימודים- לימודים לתואר "בוגר בפיזיותרפיה" (B.P.T)- שנה ב'

  סמסטר מס' קורס שם קורס שיטת הוראה מרצים יום שעות חדר ובניין
  שנה ב
  ב' 0164.8003.01 שיקום לאחר ניתוחים אורתופדיים שיעור גב' גל נגה רנה
  ב' 0164.8003.02 שיקום לאחר ניתוחים אורתופדיים שיעור גב' רפוביץ עיינה
  ב' 0164.8005.01 טיפולים שונים בפיזיותרפיה שיעור גב' ברמץ קרולין
  מר פרנקו ערן
  ב' 0164.8005.02 טיפולים שונים בפיזיותרפיה שיעור גב' ברמץ קרולין
  מר פרנקו ערן
  א' 0164.8008.01 כירורגיה שיעור פרופ בן-ארי-גור יהודה
  ד"ר סימנסקי דוד
  ד 18:00-15:00 003 זאב סגל נפתלי
  א' 0164.8010.01 בריאות האישה שיעור ד"ר סוירסקי רן
  גב' גרא גרנות אורנה
  גב' שחר גילה
  ד 13:00-10:00 003 זאב סגל נפתלי
  א' 0164.8010.02 בריאות האישה שיעור ד"ר סוירסקי רן
  גב' גרא גרנות אורנה
  ב' 0164.8012.01 היבטים תיאורטיים בשיקום אורתופדי ופגיעות ספורט א שיעור ד"ר משהראוי יוסף מאהר
  מר רייכרד בצלאל ליאון
  א 11:00-09:00 101 מקצועות הבריאות
  ב' 0164.8013.01 שיקום אורתופדי א' שיעור גב' אטרקצי רינה
  ב' 0164.8013.02 שיקום אורתופדי א' שיעור ד"ר משהראוי יוסף מאהר
  מר משה אלון
  א' 0164.8014.01 מבוא לשיקום אורתופדי שיעור ד"ר משהראוי יוסף מאהר
  ה 10:00-08:30 001 שאפל
  א' 0164.8015.01 התעמלות ותנועה ב' שיעור גב' שחר גילה
  גב' פאיוק אירנה
  גב' טוק רות
  א' 0164.8018.01 יסודות תורת התנועה ולמידתה שיעור ד"ר ליברמן דריו
  ג 16:00-12:00 101 מקצועות הבריאות
  א' 0164.8130.01 טיפול ברקמה רכה שיעור גב' אוזנוביץ רחל
  א' 0164.8130.02 טיפול ברקמה רכה שיעור גב' גרא גרנות אורנה
  א' 0164.8130.03 טיפול ברקמה רכה שיעור גב' צמח לאה
  א' 0164.8151.01 אורתופדיה כללית שיעור גב' גל נגה רנה
  פרופ הלפרין נחום
  ג 12:00-08:30 101 מקצועות הבריאות
  ב' שיעור פרופ הלפרין נחום
  ו 12:00-08:00 106 מקצועות הבריאות
  ב' שיעור ד"ר אבישר ארז
  ב 18:30-16:00
  א' 0164.8033.01 עקרונות בניעות ובניידות המטופל שיעור גב' טוק רות
  א' 0164.8033.02 עקרונות בניעות ובניידות המטופל שיעור גב' רפוביץ עיינה
  א' 0164.8106.01 הערכה וטיפול בהפרעות מערכת הנשימה+החולה המורכב ביח' לטיפול נ שיעור ד"ר קרפ גליה
  ג 18:00-16:00 101 מקצועות הבריאות
  ב' שיעור גב' חופי דניה
  גב' פאיוק אירנה
  א' 0164.8323.01 היבטים פיזיקליים בשימוש באמצעי טיפול חשמליים שיעור גב' אריאל אפרת
  ה 13:00-10:00 001 שאפל
  ב' שיעור גב' אריאל אפרת
  גב' אוזנוביץ רחל
  ב 12:00-09:00
  ב' 0164.8323.02 היבטים פיזיקליים בשימוש באמצעי טיפול חשמליים שיעור גב' אריאל אפרת
  גב' בכר רותי
  ב' 0164.8323.03 היבטים פיזיקליים בשימוש באמצעי טיפול חשמליים שיעור גב' אריאל אפרת
  גב' גרא גרנות אורנה
  מר פייגלסון איתן
  ב' 0164.8382.01 גרונטולוגיה שיעור ד"ר כצנלסון עדנה
  גב' בר יואב מירב
  א 16:00-14:00 101 מקצועות הבריאות
  ב' 0164.8017.01 פיזיולוגיה של המאמץ ועקרונות לפיתוח הכושר הגופני באוכלוסייה שיעור ד"ר חלד יובל
  א 14:00-11:00 101 מקצועות הבריאות
  ב' 0164.8344.01 מניעה ושקום מחלות לב שיעור ד"ר מרום-קליבנסקי רחל
  ב 16:00-13:00 101 מקצועות הבריאות
  א' 0164.8307.01 תרגילים רפואיים שיעור גב' גל נגה רנה
  גב' נויהאוז-סולם ליאור
  א' 0164.8307.02 תרגילים רפואיים שיעור מר פייגלסון איתן
  א' שיעור
  א' 0164.8183.01 נירולוגיה שיעור ד"ר חסין שרון
  ד 10:00-08:00 003 זאב סגל נפתלי
  א' 0164.8184.01 מחלות פנימיות ורוימטולוגיה שיעור ד"ר ביגל יצחק
  ה 16:00-13:00 001 שאפל
  א' שיעור פרופ' טישלר משה
  ד 15:00-13:00 003 זאב סגל נפתלי
  ב' 0164.8115.01 עזרה ראשונה
  א' 0164.8019.01 מבוא ללמידה ובקרה מוטורית שיעור ד"ר ליברמן דריו
  אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
  Developed by
  UI/UX Basch_Interactive