תכנית לימודים- לימודים לתואר "בוגר בפיזיותרפיה" (B.P.T)- שנה- שנה ד'

סמסטר מס' קורס שם קורס שיטת הוראה מרצים יום שעות חדר ובניין
שנה ד
א' 0164.8042.01 שרותי הפיזיותרפיה במערכת הבריאות בישראל שיעור גב' אריאל אפרת
ב' 0164.8559.01 התנסות קלינית שיקום ילדים הדרכה אישית
ב' 0164.8559.02 התנסות קלינית שיקום ילדים הדרכה אישית
ב' 0164.8558.01 התנסות קלינית שיקום מבוגרים הדרכה אישית
ב' 0164.8558.02 התנסות קלינית שיקום מבוגרים הדרכה אישית
א' 0164.8031.01 הילד החריג שיעור גב' צין סנדרה
גב' ויסרברג נילי
ה 15:00-08:00 127 שאפל
א' 0164.8032.01 טכנולוגיה מסייעת שיעור גב' פנסו אסתר
א' 0164.8032.02 טכנולוגיה מסייעת שיעור גב' אייזנשטיין עציונה
ב' 0164.8170.01 פרויקט מחקר פרויקט ד"ר פרושנסקי תמרה
ב' 0164.8170.02 פרויקט מחקר פרויקט
ב' 0164.8170.03 פרויקט מחקר פרויקט
ב' 0164.8175.01 סמינריון סמינר ד"ר קלרון אלון
א 18:00-16:00 209 מקצועות הבריאות
ב' 0164.8175.02 סמינריון סמינר גב' שחר גילה
ד 18:00-16:00 210 מקצועות הבריאות
ב' 0164.8175.03 סמינריון סמינר ד"ר זוק לובה
ג 18:00-16:00 208 מקצועות הבריאות
ב' 0164.8175.04 סמינריון סמינר מר רייכרד בצלאל ליאון
ג 18:00-16:00 212 מקצועות הבריאות
ב' 0164.8175.05 סמינריון סמינר גב' אריאל אפרת
א 18:00-16:00 210 מקצועות הבריאות
ב' 0164.8175.06 סמינריון סמינר גב' גבע נירית
א 18:00-16:00 202 מקצועות הבריאות
ב' 0164.8175.07 סמינריון סמינר ד"ר פרידמן ג'ייסון
גב' ויסרברג נילי
ב' 0164.8175.08 סמינריון סמינר
א' 0164.8336.01 נפגעי חוט שדרה שיעור מר לוי ריצרד
ד 12:00-08:00 101 מקצועות הבריאות
א' 0164.8336.02 נפגעי חוט שדרה שיעור מר לוי ריצרד
א' 0164.8341.01 פסיכולוגיה שיקומית גב' אגמון אשכנזי דפנה
ד 16:00-12:00 101 מקצועות הבריאות
א' 0164.8557.01 אתיקה רפואית שיעור גב' ליברטי עדי
ה 18:00-15:00 127 שאפל
ב' 0164.8600.01 התנסות קלינית הדרכה אישית
א' 0164.8238.01 שיקום קטועים שיעור גב' טיקטינסקי רחל
ד 18:00-16:00 101 מקצועות הבריאות
א' 0164.8238.02 שיקום קטועים שיעור גב' דותן יעל
גב' גור דקלה
א' 0164.8218.01 שיקום נירולוגי ב גב' ברמן ג'נט
גב' טוק רות
א' 0164.8218.02 שיקום נירולוגי ב גב' רוז'יצקי רות
א' 0164.8040.01 היבטים ארגוניים ומשפטיים במערכת הבריאות שיעור גב' ליברטי עדי
ב' 0164.8601.01 התנסות קלינית בחירה הדרכה אישית
ב' 0164.8601.02 התנסות קלינית בחירה הדרכה אישית
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
Developed by
UI/UX Basch_Interactive