תוכנית לימודים שנה א'- תואר "מוסמך במדעי הבריאות" בפיזיותרפיה (M.A)

סמסטר מס' קורס שם קורס שיטת הוראה מרצים יום שעות חדר ובניין
ב' 0183.1017.01 עקרונות המדידה שיעור גב' גבע נירית
ד"ר פרושנסקי תמרה
ד"ר ליברמן דריו
ג 12:00-08:30 208 מקצועות הבריאות
ב' 0183.1048.01 הפרעות תנועה והמערכת האקסטרה-פירמידלית שיעור ד"ר חסין שרון
ג 14:00-12:00 102 מקצועות הבריאות
א' 0183.1054.01 שיטות מחקר שיעור ד"ר כץ לוירר מיכל
ג 14:00-12:00 210 מקצועות הבריאות
ב' 0183.1085.01 קורס מתקדם בלמידה ובקרה מוטורית שיעור ד"ר ליברמן דריו
ג 14:00-12:00
א' 0183.1099.01 היבטים קינאנרופומטריים וקליניים בעמוד השדרה שיעור ד"ר משהראוי יוסף מאהר
ג 16:00-14:00 207 מקצועות הבריאות
א' 0183.1114.01 סטטיסטיקה ותרגול שיעור ד"ר כץ לוירר מיכל
ג 10:00-08:30 208 מקצועות הבריאות
א' תרגיל ד"ר כץ לוירר מיכל
ג 12:00-10:00
ב' 0183.1200.01 ניתוח ממוחשב של תנוע כח ואלקטרומיוגרפיה שיעור ד"ר פרידמן ג'ייסון
ג 17:00-14:00 205 מקצועות הבריאות
ב' 0183.1204.01 שרירי השלד שיעור ד"ר פרושנסקי תמרה
ג 16:00-14:00 106 מקצועות הבריאות
א' 0183.1130.01 האימון הגופני שיעור ד"ר חלד יובל
ג 16:00-14:00 208 מקצועות הבריאות
א' 0183.1201.01 ישומים קליניים של מודלים שלד שריר בתנועה שיעור ד"ר פרידמן ג'ייסון
ג 16:00-14:00 210 מקצועות הבריאות
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
Developed by
UI/UX Basch_Interactive