• ראשי
 • המסלול לפיזיולוגיה ופרמקולוגיה - קורסי בחירה

  קורסי בחירה בתחום
  סמסטר מס' קורס שם קורס שיטת הוראה מרצים יום שעות הערה ש"ס
  סמסטר א' תשע"ט
  א' 0113.5552.01 מבנה העצם ותפקודו שו"ס ד"ר גבט ינקל
  א 12-10 חדר 935 2
  א' 0116.5926.01 נוירוביולוגיה מולקולרית,מנגנוני מעבר מידע במוח שו"ס ד"ר חייטין רובינשטיין יה
  א 16-13 חדר 426 3
  א' 0114.6599.01 פרוטאומיקה ושימושיה במחקר ביולוגי שו"ס פרופ' גיגר תמי
  ב 13-11 The course will be given in English 2
  ב' 0116.5939.01 שבץ מוח ודמנציה שו"ס ד"ר בן אסיג עינור
  קורס מרוכז- יתקיים בביח' איכילוב בין התאריכים 13.1.17.1 2
  ב' 0141.5115.01 פיזיולוגיה של השחלה ופוריות האדם שיעור ד"ר הורביץ אריאל
  ג 10-08 2
  ב' 0116.5260.01 שימוש מושכל בתרופות שו"ס ד"ר לבשטיין רונן
  ג 12-10 2
  ב' 0116.5130.01 מנגנוני ויסות ובקרה שו"ס פרופ' סרנה יוסף
  ג 14-12 2
  ב' 0116.5946.01 שינה ומודעות: מהבסיס העצבי ועד תהליכים קוגניטיביים שיעור ד"ר יובל ניר
  ה 13-10 The course will be given in English 3
  ב' 0114.6573.01 ביואינפורמטיקה בעידן ה-OMICS שיעור ד"ר רן אלקון
  ה 18-16 The course will be given in English 2
  ב' 0141.5116.01 סוגיות ב-Translational Medicine , ממחקר בסיסי לקליניקה שיעור ד"ר בן -יוסף דלית
  שבוע מרוכז בקיץ- יפורסם 2
  0116.5936.01 הדמיה מוחית מתקדמת של נוירופתולוגיה שיעור ד"ר בן-בעש"ט דפנה
  ה -10 לא יינתן בתשע""ט 2
  0119.5651.01 אימונולוגיה תלוית הקשר ומיקום שו"ס ד"ר ורול חן
  א -10 לא יינתן בתשע"ט 2
  0116.5947.01 תקשורת מולקולרית בתאי עצב שו"ס ד"ר פרלסון ערן
  א -10 The course will be given in English 2
  0103.0042.01 גבוהים נמוכים - ההיבט המולקולרי שו"ס ד"ר גליה גת יבלונסקי
  ב -10 לא יינתן בתשע"ט 2
  0116.5923.01 פרמקוגנומיקה וביומרקרים בעידן הרפואה המותאמת אישית שו"ס ד"ר גורביץ דוד
  ד"ר קרן לבנון
  ג -10 לא יינתן בתשע"ט 2
  0114.6595.01 פתופיזיולוגיה של השמנה שו"ס ד"ר קנטי חנה
  ד"ר יוסף רויטלמן
  ד -10 לא יינתן בתשע"ט 2
  0119.5648.01 אנליזת תאים בזרימה- הקורס החל 28.11 שיעור ד"ר מרדכי גרליץ
  ג -10 לא יינתן בתשע""ט 1
  0116.5937.01 תעלות יוניות- ביופיזיקה קלאסית ומולקולרית שיעור פרופ' דסקל נתן
  ג -10 לא יינתן בתשע""ט 2
  0118.5629.01 מתווכים בין תאים: נוירופפטידים וגורמי גידול שו"ס פרופ' גוזס אילנה
  2
  0119.5638.01 דימות מולקולרי בחיה השלמה שיעור פרופ' צרפתי אילן
  ב -10 לא יינתן בתשע"ט 0
  0116.5945.01 חידושים בטיפול בגידולי מוח והדמיה בתהודה מגנטית שו"ס ד"ר מרדור יעל
  לא יינתן בתשע"ט 2
  0116.5948.01 יתר לחץ דם שיעור פרופ' גרוסמן אהוד
  ב -10 לא יינתן בתשע""ט 2
  0116.5942.01 אופקים חדשים של מערכות לשחרור מבוקר של תרופות וביוחומרים שיעור ד"ר רונית סצ'י-פאינרו
  א -10 לא יינתן בתשע""ט 2
  א' 0455.3045.01 ננוביוטכנולוגיה שיעור פרופ' דביר טל
  ד 16-14 2
  א' 0455.3505.01 מיפוי המוח ודימות מוחי שיעור פרופ' אסף יניב
  ד"ר שינברג תום
  א 12-09 3
  א' 0455.3360.01 הנדסה גנטית שיעור ד"ר קולוט מיכאל
  א 11-09 3
  א' הנדסה גנטית שיעור ד"ר קולוט מיכאל
  ג 15-14 0
  א' 0455.3798.01 איתותים מולקולרים בתהליכי חלוקה התמינות ואפופטוזיס שיעור פרופ' פנקס קרמרסקי רונית
  פרופ' שטיין ראובן
  א 14-13 3
  ב' 0455.3363.01 ארגון דינמיקה והעברת אותות בתאים: הדמיה וגישות ביופיזיקליות שיעור פרופ' הניס יואב
  פרופ' ארליך מרסלו
  ג 12-09 3
  אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
  UI/UX Basch_Interactive