• ראשי
 • המסלול לפיזיולוגיה ופרמקולוגיה - קורסי חובה

  קורסי חובה סמסטר א
  סמסטר מס' קורס שם קורס שיטת הוראה מרצים יום שעות הערה ש"ס
  פיזיולוגיה
 • ניתן לבחור באחד משני הקורסים הבאים
 • א' 0104.2508.01 פיזיולוגיה של המערכות שו"ת ד"ר פרלסון ערן
  א 13-11 סאקלר 927 5
  א' פיזיולוגיה של המערכות שו"ת ד"ר פרלסון ערן
  ג 14-11 סאקלר 927
 • או
 • א' 0111.2123.01 פיזיולוגיה של המערכות שו"ת פרופ' חננשוילי דניאל
  א 14-11 אולם מארבאום 6
 • למועדי הקורס - ראה תוכנית לימודים שנה ב רפואה
 • לקבלת פטור אנא פנה/י לרכזי הקורס
 • תלמיד הפטור מקורסי החובה ישלים את הקורסים
 • במסגרת קורסי הבחירה של המדרשה**
 • קורסי חובה סמסטר ב
  סמסטר מס' קורס שם קורס שיטת הוראה מרצים יום שעות הערה ש"ס
  פרמקולוגיה
 • יש לבחור באחד מהקורסים לפי תחום המחקר**
 • ב' 0111.2126.01 מבוא לפרמקולוגיה שו"ת פרופ' סצ'י-פאינרו רונית
  ג 13-10 אולם דולפי 6
  ב' 0104.2505.01 מבוא לפרמקולוגיה שו"ת ד"ר וייס שרון
  א 11-08 סאקלר 120 א+ב 6
  ב' מבוא לפרמקולוגיה שו"ת ד"ר וייס שרון
  ה 15-12 סאקלר 119
 • למועדי הקורס - ראה תוכנית לימודים שנה ב רפואה
 • קורסים מחוץ למחלקה
  סמסטר מס' קורס שם קורס שיטת הוראה מרצים יום שעות הערה ש"ס
  אין נתונים
  אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
  UI/UX Basch_Interactive