סגל אקדמי לפקולטה לרפואה לשנת תשע"ו

קוד משרה: 
2014-13
התפקיד: 
סגל אקדמי לפקולטה לרפואה לשנת תשע"ו
תיאור התפקיד: 

היחידה המציעה:   בית הספר לרפואה

מקום העבודה:     הפקולטה לרפואה

מעמד משרה:      תקני | היקף משרה: 100% | מועד אחרון להגשה: 5.11.2014

 

בית הספר לרפואה באוניברסיטת תל אביב מחפש מועמד/ת מצוין/ת בכל הדרגות האקדמיות. המשרה היא תקנית ועשויה להוביל למעמד של קביעות בתום תקופת הניסיון.

 

מקבל/ת המשרה יידרש/תידרש ליזום ולהוביל תכניות מחקר חדשניות, לשתף פעולה עם עמיתים, להנחות תלמידי תואר שני ושלישי ולקחת חלק בהוראה.

 

הליכי המינוי של המועמד/ת ייעשו בהתאם לנוהלי המינויים הנהוגים באוניברסיטה, בכפוף לאישור המוסדות האקדמיים המוסמכים ולפי שיקול דעתם. הדרגה האקדמית תיקבע על פי כישורי המועמד/ת. ההצעה מיועדת למועמד/ת ללא כל אפליה על בסיס מין, לאום או מוצא. היא תאויש בהתאם לכישורי המועמד/ת המתאימים וצורכי בית הספר. אין האוניברסיטה מחויבת לקבל הצעה כלשהי.

דרישות התפקיד: 

 

על המועמד/ת להוכיח יכולת לבצע מחקר עצמאי באמצעות פרסומים בכתבי עת אקדמיים מובילים ושפיטים

בעל/ת יכולת הוראה טובה

בעל/ת תואר Ph.D ו/או M.D

על המועמד/ת להיות בעל/ת ניסיון במחקר בשטח ביואינפומטיקה

 

על המועמד/ת להמציא:

קורות חיים; רשימת פרסומים; מסמך קצר (עד 3 עמודים) המסכם את הפעילות המחקרית עד כה; תכניות מחקר עתידיות; מסמך קצר המפרט את תחומי ההוראה בהם יוכל המועמד/ת להשתלב ;

המועמד/ת יבקש מהמנחה לדוקטורט, המנחה לפוסט דוקטורט וממליץ נוסף לשלוח מכתבי המלצה ישירות לד"ר רינה רוזין ארבספלד, יו"ר ועדת חיפוש.

תיק המועמדות ומכתבי ההמלצה יישלחו למייל: medisearch@post.tau.ac.il

 

היקף משרה: 
100%
מעמד משרה: 
המשרה מיועדת למועמדים: 
סגל אקדמי לפקולטה לרפואה לשנת תשע"ו
מועד אחרון להגשת מועמדות: 
ד', 11/05/2014 - 14:00
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive