פרסומים בכתבי עת אלקטרוניים

להלן הנחיות האוניברסיטה בנושא ההתייחסות לפרסומים בכתבי עת אלקטרוניים במסגרת הליכי הקידום באוניברסיטה:

 


יש לבחון כתבי עת כאלה באותם כלים המשמשים לבחינת כתבי עת מודפסים. דהיינו, קיום תהליך שיפוט רציני, קיום מערכת בעלת מעמד ויוקרה אקדמיים, איכות הכותבים והמאמרים המתפרסמים בכתב העת, מדדים מותיים (Impact Factor) וכו'.

 


לאור העובדה שהרשת משופעת כנראה בכתבי עת אלקטרוניים הפועלים ללא כל מנגנון סינון אפקטיבי, יש להתייחס, במסגרת הליכי הקידום, במשנה זהירות ובבחינה מדוקדקת לפרסומים שהופיעו בכתבי עת אלקטרוניים לאיכות כתבי העת. הדבר ידרוש, כמובן, התייחסות מפורשת בדוחות של הועדות המקצועיות והיחידתיות".

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive