דוח מחקרי ופרסומים אקדמיים של סגל הפקולטה

בפקולטה לרפואה מתבצעים מחקרים במגוון של נושאים במצע בסיסי כמו גם מחקרים קליניים.

 

המחקרים מתבצעים בקמפוס אוניברסיטת תל-אביב ובבתי החולים המסונפים אליו.

 

חוברת המחקר מתארת את המחקר הנעשה בפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר באוניברסיטת תל-אביב.

 


/sites/medicine.tau.ac.il/files/media_server/medicine/Osnat%20Ofer/%D7%A2%D7%93%D7%9B%D7%95%D7%A0%D7%99%20%D7%9E%D7%97%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%9D%20%D7%9E%D7%A7%D7%A8%D7%9F%20%D7%90%D7%91%D7%A8%D7%94%D7%9D/MedPreclinicalResearch_Nov2018%20(003).pdf

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive