• ראשי
 • לימודים לתואר "מוסמך במדעי הבריאות" בסיעוד (M.A)- מע' שעות שנה ב'

  סמסטר מס' קורס שם קורס שיטת הוראה מרצים יום שעות חדר ובניין
  שנה ב סמסטר א
  א' 0163.4121.01 בסיסים תאורטיים לקליניקה נשים שו"ת גב' גל ברכה
  ג 10:00-08:00 209 מקצועות הבריאות
  א' 0163.4122.01 התנסות קלינית נשים שו"ת גב' גל ברכה
  ג 12:00-10:00 209 מקצועות הבריאות
  א' 0163.4123.01 סוגיות נבחרות בניהול המשאב האנושי סמינר ד"ר אלה קורן
  ג 12:00-09:00 110 מקצועות הבריאות
  א' 0163.4900.01 סמינר מתקדם במחקר - שנה ב סמינר ג 18:00-16:00
  א' 0163.4900.02 סמינר מתקדם במחקר - שנה ב סמינר ד"ר איליה קגן
  ד"ר בלובשטיין עירית
  ג 18:00-16:00
  א' 0163.4900.03 סמינר מתקדם במחקר - שנה ב סמינר פרופ' בר נוי צביה
  ד"ר יצחקי מיכל
  ג 18:00-16:00
  א' 0163.4900.04 סמינר מתקדם במחקר - שנה ב סמינר פרופ' קוטון סילביה
  ד"ר סמיון מלניקוב
  ג 18:00-16:00
  א' 0163.4960.01 איכות ובטיחות בארגוני בריאות שיעור ד"ר איליה קגן
  ג 15:00-12:00 110 מקצועות הבריאות
  א' 0163.4949.01 שיווק במערכות בריאות שיעור מר בן חיים מאיר
  ג 18:00-15:00 110 מקצועות הבריאות
  א' 0163.4202.01 מודל התערבות קצרת מועד משפחתי וקבוצתי שיעור גב' קיגלי רונית
  גב' מרגלית דרורי הירשבר
  ג 16:00-14:00 209 מקצועות הבריאות
  א' 0163.4201.01 בריאות השד שיעור גב' יפה עליזה
  ג 18:00-16:00 209 מקצועות הבריאות
  א' 0163.4946.01 מחקר קליני שיעור ד"ר סמיון מלניקוב
  ד"ר יצחקי מיכל
  ג 14:00-12:00 209 מקצועות הבריאות
  א' 0163.4953 עקרונות בניהול פרוייקטים ויישומם בסיעוד שיעור ד"ר עמית אהרון ענת
  ג 20:00-18:00 110 מקצועות הבריאות
  שנה ב סמסטר ב
  ב' 0163.4126.01 ניהול ומידע בארגון שיעור מר משה שדה
  ג 10:00-08:00 110 מקצועות הבריאות
  ב' 0163.4124.01 היבטים כלכליים בניהול מערכות בריאות שיעור ד"ר ניסן אסתי
  ג 13:00-10:00 110 מקצועות הבריאות
  ב' 0163.4946.01 מחקר קליני שיעור ד"ר יצחקי מיכל
  ד"ר סמיון מלניקוב
  ג 12:00-10:00 205 מקצועות הבריאות
  ב' 0163.4202.01 מודל התערבות קצרת מועד משפחתי וקבוצתי שו"ת גב' מרגלית דרורי הירשבר
  גב' קיגלי רונית
  ג 14:00-12:00 208 מקצועות הבריאות
  ב' 0163.4947.01 הבטים מחקריים בניהול המשאב האנושי שיעור גב' קיגלי רונית
  ג 16:00-14:00 111 מקצועות הבריאות
  ב' 0163.4947.02 הבטים מחקריים בניהול המשאב האנושי שיעור ד"ר איליה קגן
  ד"ר בלובשטיין עירית
  ג 16:00-14:00 110 מקצועות הבריאות
  ב' 0163.4116.01 הנחיית קבוצות קצרות מועד שו"ת גב' שדה טסה דפנה
  ג 19:00-16:00 111 מקצועות הבריאות
  ב' 0163.4200.01 הארגון כמערכת-מרכיבים,ממשקים,תהליכים והתערבויות שו"ת גב' ברזניאק-פרידמן שרית
  ג 19:00-16:00 110 מקצועות הבריאות
  ב' 0163.4935.01 קידום בריאות שיעור גב' ולינסקי ליאורה
  פאביין סיקרון
  ג 18:00-16:00 209 מקצועות הבריאות
  אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
  Developed by
  UI/UX Basch_Interactive