• ראשי
 • תכנית שנה א' קבוצה 1- התכנית הכללית בסיעוד

  סמסטר מס' קורס שם קורס שיטת הוראה מרצים יום שעות חדר ובניין
  קבוצה א
  א' 0162.1119.01 כימיה שיעור ד"ר שניצר אדית
  א 11:00-08:00 002 דן-דוד
  א' 1009.1209.01 מבוא לפסיכולוגיה שיעור ד"ר גוטמן עידית
  א 13:00-11:00 003 זאב סגל נפתלי
  א' 0162.1109.01 מיקרוביולוגיה שיעור ד"ר מילין אבירם
  ב 11:00-08:00 106 מקצועות הבריאות
  א' 0162.1200.01 אנטומיה פיזיולוגיה א שיעור ד"ר זוסמן אריאלה
  ב 14:00-11:00 106 מקצועות הבריאות
  א' 0162.1131.01 התנהגות מקצועית ותיאוריות בסיעוד ד"ר ורשבסקי סיגלית
  ד 10:00-08:00 106 מקצועות הבריאות
  א' 0162.1137.01 שיטות מחקר לסיעוד שיעור ד"ר פרידלנדר-ליפ אנאבל
  ד 12:00-10:00 106 מקצועות הבריאות
  א' 0162.1200.01 אנטומיה פיזיולוגיה א שיעור ד"ר זוסמן אריאלה
  ד 15:00-13:00
  שנה א סמסטר ב
  קבוצה א
  ב' 0162.1201.01 אנטומיה פיזיולוגיה ב שיעור ד"ר זוסמן אריאלה
  א 11:00-08:00 013B פורטר
  ב' 1009.2812.01 פסיכולוגיה התפתחותית לסיעוד שיעור ד"ר מודריק ליעד
  א 13:00-11:00 201 נפתלי
  ב' 0162.1110.01 חומרי רפואה שיעור ד"ר נדלר אטה
  א 15:00-13:00 013B פורטר
  ב' תרגיל ד"ר נדלר אטה
  א 17:00-15:00 102 מקצועות הבריאות
  ב' 0162.1201.01 אנטומיה פיזיולוגיה ב שיעור ד"ר זוסמן אריאלה
  ב 12:00-10:00 308- אולם בן שמש טרובוביץ
  ב' 0162.1116.01 פתולוגיה כללית שיעור ד"ר ליפשיץ ליאורה
  ב 14:00-12:00 308- אולם בן שמש טרובוביץ
  ב' 0162.1110.01 חומרי רפואה שיעור ד"ר נדלר אטה
  ב 16:00-14:00 308- אולם בן שמש טרובוביץ
  ב' 0162.1139.01 סטטיסטיקה שיעור ד"ר אנאבל פרידלנדר ליפס
  ד 10:00-08:00 106 מקצועות הבריאות
  ב' 0162.1120.01 ביוכימיה שיעור ד"ר שניצר אדית
  ד 14:00-11:00 106 מקצועות הבריאות
  א' 1009.1209.04 מבוא לפסיכולוגיה תרגיל מר שטרן אשר
  א 14:00-13:00 207 נפתלי
  א' 1009.1209.05 מבוא לפסיכולוגיה תרגיל גב' צ'ביק מעיין
  א 14:00-13:00 107 נפתלי
  ב' 0162.1139.01 סטטיסטיקה שיעור ד"ר אנאבל פרידלנדר ליפס
  ד 10:00-08:00 106 מקצועות הבריאות
  א' 2171.5344.01 אנגלית מתקדמים ב' סיעוד שו"ת ד"ר נטלי סורולוביץ
  א 16:00-14:00 205 דן-דוד
  א' שו"ת ד"ר נטלי סורולוביץ
  ד 17:00-15:00 201 דן-דוד
  אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
  Developed by
  UI/UX Basch_Interactive