• ראשי
 • תכנית שנה א' קבוצה 2- התכנית הכללית בסיעוד

  סמסטר מס' קורס שם קורס שיטת הוראה מרצים יום שעות חדר ובניין
  קבוצה ב
  א' 0162.1119.02 כימיה שיעור גב' שמש הדס
  א 14:00-11:00 002 דן-דוד
  א' 0162.1200.2 אנטומיה פיזיולוגיה א שיעור ד"ר זוסמן אריאלה
  ב 11:00-08:00 144 (אולם אתינגר) גילמן
  א' 1009.1214.01 מבוא לסוציולוגיה וסוציולוגיה של הבריאות שו"ת מר שני גיא
  ב 17:00-14:00 210 נפתלי
  א' 0162.1109.02 מיקרוביולוגיה שיעור ד"ר אלטמן נטע
  ב 17:00-14:00 106 מקצועות הבריאות
  א' 0162.1137.04 שיטות מחקר לסיעוד שיעור ד"ר אורן ענת
  ד 10:00-08:00 103 נפתלי
  א' 0162.1137.06 שיטות מחקר לסיעוד שיעור גב' בלנק כרמל
  ד 10:00-08:00 004 נפתלי
  א' 0162.1200.02 אנטומיה פיזיולוגיה א שיעור ד"ר זוסמן אריאלה
  ד 13:00-11:00 005 דאך כימיה-שנקר
  א' 0162.1131.02 התנהגות מקצועית ותיאוריות בסיעוד שיעור ד"ר יצחקי מיכל
  ד 15:00-13:00 106 מקצועות הבריאות
  קבוצה ב
  ב' 1009.2812.02 פסיכולוגיה התפתחותית לסיעוד שיעור ד"ר מודריק ליעד
  א 11:00-09:00 201 נפתלי
  ב' 0162.1201.02 אנטומיה פיזיולוגיה ב שיעור ד"ר זוסמן אריאלה
  א 14:00-11:00
  ב' 0162.1110.02 חומרי רפואה שיעור ד"ר שניצר אדית
  א 16:00-14:00
  ב' תרגיל ד"ר שניצר אדית
  א 18:00-16:00 110 מקצועות הבריאות
  ב' תרגיל ד"ר שניצר אדית
  א 18:00-16:00
  ב' שיעור ד"ר שניצר אדית
  ב 10:00-08:00 003 דן-דוד
  ב' 0162.1201.02 אנטומיה פיזיולוגיה ב שיעור ד"ר זוסמן אריאלה
  ב 14:00-12:00 001 דן-דוד
  ב' 0162.1116.02 פתולוגיה כללית שיעור ד"ר ליפשיץ ליאורה
  ב 16:00-14:00 101 - אולם טרובוביץ
  ב' 0162.1120.02 ביוכימיה שיעור ד"ר שניצר אדית
  ד 11:00-08:00 144 (אולם אתינגר) גילמן
  ב' 0162.1139.05 סטטיסטיקה שיעור ד"ר אורן ענת
  ד 13:00-11:00 103 נפתלי
  א' 1009.1209.08 מבוא לפסיכולוגיה תרגיל מר סוויט איתי
  א 11:00-10:00 206 נפתלי
  א' 1009.1209.09 מבוא לפסיכולוגיה תרגיל מר שטרן אשר
  א 11:00-10:00 207 נפתלי
  א' 1009.1209.10 מבוא לפסיכולוגיה תרגיל גב' צ'ביק מעיין
  א 11:00-10:00 107 נפתלי
  אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
  Developed by
  UI/UX Basch_Interactive