נפתחת ההרשמה ללימודי התמחות בפריודונטיה החל משנת הלימודים תשע"ט

תכנית הלימודים בפריודונטיה מוכרת ע"י המועצה המדעית כחלק מהדרישות להתמחות. בסיום הלימודים וסיום מחלקות הסבב (רוטציות), על המתמחה לגשת לבחינות המועצה המדעית על מנת לקבל תואר מומחה בפריודונטיה.

08 ינואר 2018
ההרשמה ללימודי התמחות בפריודונטיה

נפתחת
החל משנת הלימודים תשע"ט

 

תכנית הלימודים בפריודונטיה מוכרת ע"י המועצה המדעית כחלק מהדרישות
להתמחות. בסיום הלימודים וסיום מחלקות הסבב (רוטציות), על המתמחה
לגשת לבחינות המועצה המדעית על מנת לקבל תואר מומחה בפריודונטיה.

רשאים להגיש את מועמדותם רופאי שיניים בעלי רישיון לעסוק ברפואת שיניים
בישראל אשר סיימו לימודיהם במוסד מוכר להשכלה גבוהה והם בעלי ניסיון
קליני של שנתיים לפחות מיום קבלת הרישיון.

ההרשמה תסתיים ביום___ 27.03.2018 ._

נרשמים שלא יציגו את המסמכים הדרושים עד למועד האחרון לסיום
ההרשמה, מועמדותם לא תידון.

פרטים נוספים וטופסי הרשמה ניתן לקבל
במייל בלבד niliger@tauex.tau.ac.il

לא יישלחו טפסים בדואר.

קול קורא פריודונטיה-תשעט

פרטים נוספים

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive