שירות ללומד במרכז האקדמי

 

שירות ללומד

 

תעודת סטודנט

 

המרכז האקדמי ללימודי המשך אינו מנפיק תעודות סטודנט ללומדים.

באפשרות הלומדים לגשת עם אישור לימודים של המרכז האקדמי לדקאנט הסטודנטים בבניין ע"ש אריק מיטשל, חדר מס’ 222 ולהזמין תעודת סטודנט.

הנפקת תעודת סטודנט כרוכה בתשלום נוסף.

 

 

אתר למידה – MOODLE

האתר ייפתח רק ללומדים אשר הסדירו הרשמה כמקובל.

הנחיות והוראות כניסה לאתר יישלחו באופן אוטומטי מיד לאחר תשלום שכר הלימודים.

במידה ולא יתקבלו ההנחיות , יש לשלוח דוא"ל למזכירות לימודי המשך.

אנו נפעל על מנת להעלות את כלל המצגות לפני/אחרי ההרצאה לאתר הלמידה. יחד עם זאת אין באפשרותנו להתחייב לכך היות ומותנה בהסכמת המרצים.

הקורסים יהיו פתוחים וזמינים בתקופת ההוראה בלבד.

 

 

חניה

 

לומדים אשר הסדירו הרשמתם ושילמו שכר לימוד זכאים להסדר חניה מטעם המרכז האקדמי ללימודי המשך.

  • משתתפים בקורסים המתחילים החל מהשעה 15:00, באפשרותם לחנות במתחם הפקולטה לרפואה. יש להעביר צילום רישיון רכב עדכני הכולל את שם הלומד ומספר תעודת זהות בפקס/דוא"ל: 03-6406784,  03-6409672,stal@tauex.tau.ac.il , .יש לוודא קבלת הפקס/דוא"ל במזכירות את אישור החניה יש לאסוף ממזכירות המרכז האקדמי בשעות הפעילות.
  • משתתפים בקורסים המתחילים לפני השעה 15:00 יכולים להחנות בחניון רפואת שיניים (1 ו-2) ברחוב קלצ'קין ומתבקשים להביא את שובר החניה למשרדי לימודי המשך לצורך קבלת מדבקה לחניה ללא תשלום.

 

 

אישור ללומד

 

ניתן לקבל אישור על לימודים לצרכים שונים.  יש לפנות למזכירות לימודי המשך לצורך קבלת האישור.

 

 

ספריה

 

הספרייה למדעי-החיים ולרפואה ע"ש גיטר-סמולרש היא ספריית לימוד ומחקר. שירותי הספרייה מיועדים לסטודנטים, למרצים ולחוקרים בפקולטה למדעי-החיים ובפקולטה לרפואה באוניברסיטת תל-אביב. בנוסף היא משמשת ספרייה מרכזית לספריות בתי החולים הקשורים לפקולטה לרפואה.

לומדים המעוניינים להשתמש בשירותי הספרייה מוזמנים לגשת למזכירות המרכז האקדמי ללימודי המשך לצורך קבלת אישור אתו יש לגשת לדלפק הקבלה.

 

 

מאגרי מידע אינטרנטיים

 

משאבי הספרייה האלקטרוניים - מאגרי מידע, כתבי עת, ספרים ותדפיסים, נגישים באמצעות אתר moodle.

 

ידיעון זה נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מיועד לנשים וגברים

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive