ד"ר יוסף משהראוי מהחוג לפיזיותרפיה התמנה ע"י הרקטור לראש ועדת ההיגוי לקידום השתלבותם של ערבים באוניברסיטת תל-אביב.

ד"ר יוסף משהראוי מהחוג לפיזיותרפיה התמנה ע"י הרקטור לראש ועדת ההיגוי לקידום השתלבותם של ערבים באוניברסיטת תל-אביב.
29 מרץ 2017
ד"ר יוסף משהראוי מהחוג לפיזיותרפיה התמנה ע"י הרקטור לראש ועדת ההיגוי לקידום השתלבותם של ערבים באוניברסיטת תל-אביב.

ד"ר יוסף משהראוי מהחוג לפיזיותרפיה התמנה ע"י הרקטור לראש ועדת ההיגוי לקידום השתלבותם של ערבים באוניברסיטת תל-אביב. 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive