קנביס רפואי

קנביס רפואי *

Medical Cannabis

אוניברסיטת ת"א, מרכז אקדמי ללימודי המשך ברפואה

בשיתוף יחידת קנביס רפואי (יק"ר) במשרד הבריאות

 

הקורס לתש"פ בהליך גיבוש ויעודכן בהקדם 

 

 

רכז אקדמי:

פרופ' ארנון אפק

מרכז הקורס:

בעז אלבו M.Sc

מטרות הלימודים:

במסגרת הרפורמה הייחודית בישראל בתחום הקנביס הרפואיהמדיקליזציה, המרכז האקדמי ללימודי המשך ברפואה בשיתוף יחידת הקנביס הרפואי (יק"ר)  במשרד הבריאות, פותח קורס אשר מטרתו להעמיק את הידע המקצועי בקרב העוסקים במקצועות הרפואה ולהכשיר רוקחים לעסוק בתחום הקנביס הרפואי Medical Grade.

מתכונת ההוראה:

10 מפגשים בני 4 שעות אקדמיות. אתר למידה אינטרנטי והרצאות פרונטליות

(יתכנו שינויים בתכנית במהלך הקורס)

קהל היעד:

עוסקים במקצועות הרפואה, רוקחים*, אחיות ונוספים המעוניינים בהעמקת הידע המקצועי

המועד:

ימי ראשון, בין השעות 16:00 – 20:00

המקום:

בניין הפקולטה לרפואה

נוכחות:

לעומדים בחובת נוכחות של לפחות 80% ללא בחינה יוענק אישור "השתתף בקורס"

לעומדים בחובת נוכחות של לפחות 80% ומעבר בחינה מסכמת יוענק אישור "השתתף בקורס ועמד בהצלחה בדרישות המבחן"

 
*אישור לעסוק בתחום הקנביס מטעם משרד הבריאות יינתן לרוקחים בלבד שעמדו בהצלחה בדרישות הקורס
 

נקודות זכות:

20 נקודות לקורס, בכפוף לאישור המועצה המדעית

שכר לימוד:

2,250 ₪ 

הרשמה:

https://medicine-cme.tau.ac.il/produsityuniversity/#/register

פתיחת הקורס מותנית במספר הנרשמים

 

לחיצה לצפייה בתכנית הקורס

 
 
 
* הסבר בתקנות ונהלים - שכר לימוד

 

 
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive