היפנוזה בסיסי תשפ"א

החוג לפסיכיאטריה

לימודי היפנוזה*

Hypnosis

קורס בסיסי להיפנוזה

​    

ראש החוג:

פרופ' גיל זלצמן

מרכז הקורס:

ד"ר גבי גולן

מטרות הלימודים:

הקניית ידע תיאורטי ובסיסי בהיפנוזה, ויישומו בתחומי הרפואה, רפואת השיניים והפסיכולוגיה.
הכשרת הלומדים כחלק מהדרישות לקראת הבחינה הממשלתית להסמכה לעיסוק בהיפנוזה. מתן חלק מההדרכות הנדרשות כתנאי לגשת לבחינה.

מתכונת ההוראה:

הרצאה פרונטלית במשך שעתיים אקדמיות, וקבוצת תרגול במשך 4 שעות אקדמיות

קהל היעד:

רופאים, פסיכולוגים, פסיכיאטרים, רופאי שיניים

המועד:

ימי חמישי, בין השעות 16:00 - 21:00

המקום:

בניין הפקולטה לרפואה

נוכחות: אישור לימודים סמסטריאלי יינתן רק אם הלומד השתתף בלפחות 80% מהמפגשים 
שכר לימוד: 4,000 ₪ לקורס

נקודות זכות:

בכפוף לאישור המועצה המדעית

להרשמה לחץ כאן 
פתיחת הקורס מותנית במספר הנרשמים.

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive