היפנוזה בסיסי

החוג לפסיכיאטריה

לימודי היפנוזה  *

Hypnosis

קורס בסיסי להיפנוזה

לחיצה להורדת תכנית הקורס לשנת תש"פ 2019/20

 

 

ראש החוג:

פרופ' יחיאל לבקוביץ

מרכז הקורס:

ד"ר גבי גולן

מטרות הלימודים:

הקניית ידע תיאורטי ובסיסי בהיפנוזה, ויישומו בתחומי הרפואה, רפואת השיניים והפסיכולוגיה.

הכשרת הלומדים כחלק מהדרישות לקראת הבחינה הממשלתית להסמכה לעיסוק בהיפנוזה. מתן חלק מההדרכות הנדרשות כתנאי לגשת לבחינה.
מתכונת ההוראה: הרצאה פרונטלית משך שעתיים אקדמיות, וקבוצת תרגול משך 4 שעות אקדמיות

קהל היעד:

רופאים, פסיכולוגים, פסיכיאטרים, רופאי שיניים

המועד:

ימי חמישי, בין השעות 16:00 - 21:00

המקום:

בניין הפקולטה לרפואה

נוכחות: אישור לימודים סמסטריאלי יינתן רק אם הלומד השתתף בלפחות 80% מהמפגשים 
שכר לימוד: 4,000 ₪ לקורס

נקודות זכות:

25 נקודות לסמסטר, בכפוף לאישור המועצה המדעית

הרשמה:

https://medicine-cme.tau.ac.il/produsityuniversity/#/register

פתיחת הקורס מותנית במספר הנרשמים.

 

* הסבר בתקנות ונהלים - שכר לימוד

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive