דבר הדקאן

הקמת בית הספר לבריאות הציבור בפקולטה לרפואה של אוניברסיטת תל אביב מבטאת צורך שמתחייב מהמגמה הכללית של העוסקים ברפואה ובמדעי הרפואה להקדיש יותר מחשבה ואמצעים למחקר ולהוראה בתחומי בריאות הציבור, אפילו על חשבון עיסוק מחקרי והוראתי בתחומי הרפואה. מגמה זו נגזרת מכך שתוחלת חיינו התארכה מאד וראוי שנפעל ללקידום איכות החיים ורפואה מונעת, במובן הרחב שלה. במסגרת בית הספר יפעלו חמישה חוגים: אפידמיולוגיה, מנהל מערכות בריאות, קידום בריאות, רפואה סביבתית ותעסוקתית ורפואת חירום ואסון. בכל הנושאים הללו קיימת באוניברסיטת תל אביב מפה קריטית של חוקרים ורופאים- חוקרים שתאפשר התמודדות עם מירב הנושאים הקשורים בקידום בריאותנו.

 

קיומה של מסגרת שתעסוק במחקר ובהוראה רב תחומית של חירום ואסון באוניברסיטת תל אביב אפשרי בזכות היקף הסגל והרב תחומיות.מסגרת כזו נחוצה כדי לקדם את ההערכות המתבקשת לקידום הטיפול באסונות טבע ובפיגועים.

 

לדעתנו, ראוי שהעוסקים בהיבטים שונים של התמודדות עם מצבי אסון יתמקצעו קודם כל בנושא המרכזי בו הם מטפלים אבל טיפול אופטימלי בכל מצב מחייב שהמטפלים בכל שטח יהיו מצויידים גם במידע על שטחים משיקים.

 

מטרת הקורס המוצע על ידי החוג לרפואת אסון וחירום, בשיתוף פעולה עם מומחים רבים שעיקר עיסוקם אינו ברפואה, היא להקנות ללומדים בו את הידע שיסייע להם להתמודד עם האתגרים שעלולים לעמוד בפניהם. אנו משוכנעים שהתכנית המוצעת תועיל להתמקצעות משתתפיה ותקדם את הטיפול במקרי אסון. עדיף להיות מוכן לשוא מאשר להיתפס לא מוכנים לאתגרים כאלה.

 

בברכה,

פרופ' יוסף מקורי, דקאן

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive