רישום וקבלה

1. רשאים להגיש מועמדותם בעלי תואר בוגר (תואר ראשון) ממוסד אקדמי מוכר על ידי המל"ג בציון גמר של 80 ומעלה

 

2. התכנית הינה רב תחומית בתפיסתה, בהתייחס למרצים, לקורסים ולסטודנטים. מכאן שלתכנית יכולים להגיש מועמדות בוגרי תואר ראשון לפחות, ממירב התחומים, כגון: מדעי החברה, מנהל ציבורי,תחומי הבריאות על גווניו (כולל מינהל רפואי, סיעוד, רפואת חירום וכו'), פסיכולוגיה, עבודה סוציאלית, גיאוגרפיה, לימודי ביטחון, מנהל עסקים וכן בוגרים מתחומים המשיקים לנושאי חירום ואסון. יתרון יינתן לעוסקים בתחום.

 

3. מעומדים לתוכנית אשר סיימו תואר ראשון במדעי הרוח ותחומים שאינם מפורטים לעיל - ועדת הקבלה תדון במקרים לגופו של עניין ותגדיר את הצורך בהשלמות בהתאם.

 

4. מספר הסטודנטים בכתה לא יעלה על 50 סטודנטים אך לא יהיה קטן מ-30 סטודנטים.

 

הערה:

  • שליטה בשפה העברית הינה תנאי לקבלה לתוכנית. כמו כן נדרשת שליטה בשפה האנגלית.

 

נהלי הרשמה

ההרשמה לתכנית לשנת הלימודים תשע"ט נפתחה.

 

ההרשמה לתכנית תיערך השנה באמצעות האינטרנט - לפני ההרשמה באינטרנט מומלץ לפנות למזכירות התכנית (03-6407391) כדי לבדוק עמידה בתנאי הסף:
 
1.  נכנסים לאתר אוניברסיטת תל-אביב באתר לחוצץ רישום, או בלינק ישיר.
 
2.   בוחרים בחוג 0145 - תואר שני בבריאות הציבור (M.P.H) בתכנית למנהלים בהתמחות ניהול מצבי חירום ואסון - יש לבחור כעדיפות ראשונה. הדיון במועמדותם של מי שבחרו בתכנית למנהלים בהתמחות ניהול מצבי חירום ואסון בעדיפות שנייה ייערך בחודש ספטמבר על בסיס מקום פנוי . מועמדים שיתקבלו ללימודים לתואר שני בתכנית למנהלים בהתמחות ניהול מצבי חירום ואסון ולא ישלמו במועד שנקבע להם, תבוטל קבלתם.
 
אין לבחור בתכנית לניהול מצבי חירום ואסון כעדיפות שלישית!
 
3. ממלאים את טופס הרישום המקוון ומשלמים את דמי ההרשמה. (דמי ההרשמה לא יוחזרו במקרה של אי קבלה לתכנית)
 
 
 
לאחר ההרשמה באינטרנט יש להעביר למזכירות החוג את המסמכים הבאים:
 
1. תעודת זכאות לתואר ראשון המאושר ע"י המוסד האקדמי (נאמן למקור)
2. גיליון ציונים מפורט הכולל את הציון הסופי של התואר הראשון, מאושר ע"י המוסד האקדמי (נאמן למקור)
3. קורות חיים
4. מכתב המלצה
5. 2 תמונות פספורט
6. טופס רישום לתכנית - אותו ניתן להוריד מאתר זה או לקבל ממזכירות התכנית 
7. צילום ת.ז 
 
 
מועמדים העומדים בתנאי הסף יוזמנו לראיון אישי - הודעות תשלחנה למועמדים.

 

את כל חומר הרישום יש לשלוח לכתובת:

תכנית המוסמך לניהול מצבי חירום ואסון 
ת.ד. 026
הפקולטה לרפואה  ע"ש סאקלר  
אוניברסיטת ת"א רמת אביב, תל-אביב 6997801

 

ניתן גם לשלוח החומר בפקס (למעט תמונות פספורט). 03-6405785

 

קבצי מחשב ניתן להעביר באמצעות דואר האלקטרוני emergex@tauex.tau.ac.il,

 

טופס הרשמה לתכנית >

 

ברושור להורדה >

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive