תנאי תשלום - גישות פסיכודינמיות

 

 

תנאי תשלום*:

 

א.  שכר הלימוד לשנה א' הוא 8,000 ₪ , ויש להסדירו מראש**.

 

ב.  ניתן לחלקו עד 6 תשלומים, בהמחאות לפקודת אוניברסיטת תל אביב.

 

במקרים חריגים, קיימת אפשרות להקלה בשכ"ל. ניתן לפנות למזכירות לקבלת טופס בקשת הקלות בתשלומי שכר הלימוד. את הבקשה (בצירוף 3 תלושי משכורת אחרונים) יש להגיש למזכירות התכנית עד התאריך 20/11/2016.

 

תלמיד, אשר שילם שכ"ל שנתי כנדרש והודיע על הפסקת לימודיו עד שישה שבועות מפתיחת שנת הלימודים, יוכל לקבל החזר שכ"ל, למעט 50%  משכ"ל של סמסטר א'.

 

* ט.ל.ח.

 

**לאחר תהליך הקבלה, הסדרת תשלום היא תנאי להצטרפות כתלמיד/ה לתכנית.

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive