טופס דיווח על סיום מחקר שמומן על ידי קרנות הפקולטה לרפואה

(הדיווח יהיה על עמוד אחד לכל היותר)

  

תאריך: _______________  

 

שם החוקר מגיש ההצעה: _____________________________

 

שם הקרן בפקולטה לרפואה שמימנה את המחקר ________________________

 

שם ההצעה המקורית בעברית (כפי שהוגשה לוועדה):

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

 

שם ההצעה המקורית באנגלית (כפי שהוגשה לוועדה):

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

 

האם בוצע המחקר כפי שהוגש?   כן  /לא

אם לא - מה היו השינויים ומה הסיבה להם? _______________________________________

____________________________________________________________________

 

תוצאות המחקר הוצגו בכינוס מדעי?

פרט: ________________________________________________________________

____________________________________________________________________

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­____________________________________________________________________

 

תוצאות המחקר הוצגו במאמר מדעי?

פרט: ________________________________________________________________

____________________________________________________________________

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­____________________________________________________________________

 

סיכום קצר של העבודה המדעית:

­­­­­­­­­­­­­­____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

                                   

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive