הנחיות למועמד קליני

 

הנחיות להגשת תיק למינוי/קידום אקדמי כנדרש בתקנון המינויים האוניברסיטאי  (מיועד לסגל הקליני)

 

 

התיק יכלול:

1. מכתב המלצה ממנהל המחלקה

2. עותק אחד של קורות חיים ורשימת פרסומים, ערוכים על פי הדוגמא.

מומלץ להעזר בשרותי ספריות בבתי החולים.

3. סיכום קצר (1-2 עמודים) של העבודה המחקרית ותכנית המחקר העתידית בעברית.

4. רשימה וקבצי PDF של 10 העבודות המובחרות מאז ההליך הקודם בציון 1IF, דרוג העיתון בתחום והרביע אליו הוא משתייך (לדוגמא Q1), מספר הציטוטים2. יש לשמר את המספור הקיים ברשימת הפרסומים המלאה.

מומלץ לכלול בין עשרת המאמרים הנבחרים את המאמרים בהם המועמד מוביל המחקר ופורסמו בעיתונות המדורגת ברבעון העליון בתחומה (Q1).

5. למועמדים לדרגת פרופ' מן המנין / פרופ' מן המנין קליני-מזכירות וועדת המינויים תפיק H-Index אישי ומעודכן לכל מועמד מאתר ה- Scopus.

H-Index קטן מ- 20 נחשב לנמוך.

6. רשימה וקבצי PDF של כל המאמרים הרלוונטיים להליך, ממוספרים בהתאם לרשימת הפרסומים.

7. רשימה של לפחות 11 רפרנטים3 (4 מאוניברסיטת ת"א, 3 מאוניברסיטאות אחרות בארץ ו-4 מאוניברסיטאות בחו"ל) בציון דרגתם האקדמית, תחום עיסוקם, שיוכם האוניברסיטאי, מעמדם הבינלאומי, כתובת דואר אלקטרוני מדויקת ומספר טל' נייד. לדרגת מרצה יש להגיש רשימה של 8 רפרנטים לפי פירוט להלן: 4 מאוניברסיטת תל-אביב ו-4 מחוץ לאוניברסיטת תל-אביב. לדרגת פרופ' חבר ופרופ' מן המניין, יש לציין את ה-H-Index (עפ"י ה- WEB OF SCIENCEׂ) של הרפרנטים הפוטנציאליים.

אין לכלול ברשימה רפרנטים העובדים עם המועמד באותו בית חולים ו/או שותפים לפרסומים. חובה על הרפרנטים להיות ממוסדות רפואיים שונים. מתן שמות של רפרנטים לא מתאימים יעכב את הליך הקידום.

8. אישור השתתפות בסדנת הוראה (למינוי ראשון).

9. אישור על היקף העסקה בבית החולים.

10. הצהרה כי בכל הפרסומים המקוריים מצוין השיוך לפקולטה לרפואה, אוניברסיטת תל-אביב.

11. הצהרה על אישור ועדת הלסינקי מוסדית.

12. אישור על תשלום בסך 150 ש"ח.

>> לתשלום עבור בקשה לקידום אקדמי

 

לתשומת לב:

  • תוקף המינוי

החל מחודש מאי 2012 תוקף המינוי לדרגות מרצה בכיר/קליני ופרופסור חבר/קליני הוא ל- 5 שנים והארכתו תיבדק בהתאם להמשך הפעילות בפקולטה בהתאם לקריטריונים המפורטים באתר הפקולטה לרפואה.

 

*למינוי אקדמי ראשון יש לצרף קבצים סרוקים של:

  1. תעודת M.D.
  2. רישיון לעסוק במקצוע הרפואה
  3. תעודת מומחה
  4. העתקי תעודות המעידות על תארים אקדמיים נוספים והתמחויות ברפואה
  5. בעל מינוי באוניברסיטה אחרת (בארץ או בחו"ל) ימציא העתק מכתב המינוי
  6. שאלון אישי

 

 

רכזת המינויים בחוגים הקליניים תוסיף:

 

  • מכתב המלצה מראש החוג
  • הערכות הוראה של המועמד

 

 

 

 


1 יש לציין את ה- IF של השנה האחרונה

2 את מספר הציטוטים יש לבסס על האתר WOS בלבד

3על הממליצים להיות בעלי דרגה גבוהה /שווה לדרגה המוצעת בהליך. בעלי מינוי "קליני" (מרצה בכיר קליני, פרופ' חבר קליני, פרופ' מן המנין קליני) אינם מתאימים לחוות דעה להליך לקידום במסלול הרגיל למעט הליך לדרגת מרצה.

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive