• ראשי
 • תכנית לימודים- לימודים לתואר "בוגר בפיזיותרפיה" (B.P.T)- שנה ב'

  סמסטר מס' קורס שם קורס שיטת הוראה מרצים יום שעות חדר ובניין
  שנה ב
  ב' 0164.8003.01 שיקום לאחר ניתוחים אורתופדיים שיעור גב' גל נגה רנה
  ב' 0164.8003.02 שיקום לאחר ניתוחים אורתופדיים שיעור גב' רפוביץ עיינה
  ב' 0164.8020.01 הטיפול הפיזיותרפי במערכת הכסות שיעור מר פרנקו ערן
  ב' 0164.8020.02 הטיפול הפיזיותרפי במערכת הכסות שיעור מר פרנקו ערן
  א' 0164.8008.01 כירורגיה שיעור פרופ בן-ארי-גור יהודה
  ד"ר סימנסקי דוד
  ד 18:00-15:00 101 מקצועות הבריאות
  א' 0164.8010.01 בריאות האישה שיעור ד"ר סוירסקי רן
  גב' גרא גרנות אורנה
  גב' שחר גילה
  ד 13:00-10:00 101 מקצועות הבריאות
  א' 0164.8010.02 בריאות האישה שיעור ד"ר סוירסקי רן
  גב' גרא גרנות אורנה
  ב' 0164.8012.01 היבטים תיאורטיים בשיקום אורתופדי ופגיעות ספורט א שיעור ד"ר משהראוי יוסף מאהר
  מר רייכרד בצלאל ליאון
  א 11:00-09:00
  ב' 0164.8013.01 שיקום אורתופדי א' שיעור גב' אטרקצי רינה
  ב' 0164.8013.02 שיקום אורתופדי א' שיעור ד"ר משהראוי יוסף מאהר
  מר משה אלון
  א' 0164.8014.01 מבוא לשיקום אורתופדי שיעור ד"ר משהראוי יוסף מאהר
  ה 10:00-08:30 101 - אולם טרובוביץ
  א' 0164.8015.01 התעמלות ותנועה ב' שיעור גב' שחר גילה
  גב' פאיוק אירנה
  גב' טוק רות
  א' 0164.8018.01 יסודות תורת התנועה ולמידתה שיעור פרופ' ליברמן דריו
  ד"ר קוזיול צבי
  ג 16:00-12:00 101 מקצועות הבריאות
  א' שיעור פרופ' ליברמן דריו
  ד"ר קוזיול צבי
  ד 15:00-13:00 101 מקצועות הבריאות
  א' 0164.8130.01 טיפול ברקמה רכה שיעור גב' אוזנוביץ רחל
  א' 0164.8130.02 טיפול ברקמה רכה שיעור גב' גרא גרנות אורנה
  א' 0164.8130.03 טיפול ברקמה רכה שיעור גב' צמח לאה
  א' 0164.8151.01 אורתופדיה כללית שיעור גב' גל נגה רנה
  פרופ הלפרין נחום
  ג 12:00-08:30 101 מקצועות הבריאות
  ב' שיעור פרופ הלפרין נחום
  ו 12:00-08:00 101 מקצועות הבריאות
  ב' שיעור ד"ר אבישר ארז
  ב 18:30-16:00
  א' 0164.8033.01 עקרונות בניעות ובניידות המטופל שיעור גב' טוק רות
  א' 0164.8033.02 עקרונות בניעות ובניידות המטופל שיעור גב' רפוביץ עיינה
  א' 0164.8033.03 עקרונות בניעות ובניידות המטופל שיעור גב' חופי דניה
  א' 0164.8106.01 הערכה וטיפול בהפרעות מערכת הנשימה+החולה המורכב ביח' לטיפול נ שיעור ד"ר קרפ גליה
  גב' פאיוק אירנה
  ג 18:00-16:00 101 מקצועות הבריאות
  ב' שיעור ד"ר קרפ גליה
  גב' חופי דניה
  א' 0164.8323.01 היבטים פיזיקליים בשימוש באמצעי טיפול חשמליים שיעור גב' אריאל אפרת
  ה 13:00-10:00 101 - אולם טרובוביץ
  ב' שיעור גב' אריאל אפרת
  גב' אוזנוביץ רחל
  ב 12:00-09:00 106 מקצועות הבריאות
  ב' 0164.8323.02 היבטים פיזיקליים בשימוש באמצעי טיפול חשמליים שיעור גב' אריאל אפרת
  גב' בכר רותי
  ב' 0164.8323.03 היבטים פיזיקליים בשימוש באמצעי טיפול חשמליים שיעור גב' אריאל אפרת
  גב' גרא גרנות אורנה
  מר פייגלסון איתן
  ב' 0164.8382.01 גרונטולוגיה שיעור ד"ר כצנלסון עדנה
  גב' בר יואב מירב
  א 16:00-14:00
  ב' 0164.8346.01 פיזיולוגיה של המאמץ ועקרונות לפיתוח הכושר הגופני באוכלוסייה שיעור ד"ר חלד יובל
  א 14:00-11:00
  ב' 0164.8344.01 מניעה ושקום מחלות לב שיעור ד"ר מרום-קליבנסקי רחל
  ב 16:00-13:00 106 מקצועות הבריאות
  א' 0164.8307.01 תרגילים רפואיים, יציבה והידרותרפיה שיעור גב' גל נגה רנה
  גב' נויהאוז-סולם ליאור
  גב' ברמץ קרולין
  א' 0164.8307.02 תרגילים רפואיים, יציבה והידרותרפיה שיעור מר פייגלסון איתן
  גב' ברמץ קרולין
  א' 0164.8307.03 תרגילים רפואיים, יציבה והידרותרפיה שיעור גב' רון באום ערבה
  גב' ברמץ קרולין
  א' 0164.8183.01 נירולוגיה שיעור ד"ר חסין שרון
  ד 10:00-08:00 101 מקצועות הבריאות
  א' 0164.8184.01 מחלות פנימיות ורוימטולוגיה שיעור ד"ר ביגל יצחק
  ה 16:00-13:00
  א' שיעור ד"ר ביגל יצחק
  ה 16:00-13:00 101 - אולם טרובוביץ
  ב' 0164.8115.01 עזרה ראשונה
  א' 0164.8019.01 מבוא ללמידה ובקרה מוטורית שיעור פרופ' ליברמן דריו
  אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
  UI/UX Basch_Interactive