תכנית לימודים- לימודים לתואר "בוגר בפיזיותרפיה" (B.P.T)- שנה- שנה ד'

סמסטר מס' קורס שם קורס שיטת הוראה מרצים יום שעות חדר ובניין
שנה ד
א' 0164.8021.01 קידום בריאות שיעור גב' גל נגה רנה
ב' 0164.8603.01 התנסות קלינית שיקום ילדים הדרכה אישית
ב' 0164.8603.02 התנסות קלינית שיקום ילדים הדרכה אישית
ב' 0164.8602.01 התנסות קלינית שיקום מבוגרים הדרכה אישית
ב' 0164.8602.02 התנסות קלינית שיקום מבוגרים הדרכה אישית
א' 0164.8031.01 הילד החריג שיעור גב' צין סנדרה
גב' ויסרברג נילי
ה 15:00-08:00 127 שאפל
א' 0164.8032.01 טכנולוגיה מסייעת שיעור גב' פנסו אסתר
א' 0164.8032.02 טכנולוגיה מסייעת שיעור גב' אייזנשטיין עציונה
ב' 0164.8170.01 פרויקט מחקר פרויקט ד"ר פרושנסקי תמרה
ב' 0164.8170.02 פרויקט מחקר פרויקט
ב' 0164.8170.03 פרויקט מחקר פרויקט
ב' 0164.8175.01 סמינריון סמינר ד"ר קלרון אלון
ב' 0164.8175.02 סמינריון סמינר גב' שחר גילה
ב' 0164.8175.03 סמינריון סמינר ד"ר זוק לובה
ב' 0164.8175.04 סמינריון סמינר מר רייכרד בצלאל ליאון
ב' 0164.8175.05 סמינריון סמינר גב' אריאל אפרת
ב' 0164.8175.06 סמינריון סמינר גב' גבע נירית
ב' 0164.8175.07 סמינריון סמינר ד"ר פרידמן ג'ייסון
גב' ויסרברג נילי
ב' 0164.8175.08 סמינריון סמינר
א' 0164.8336.01 נפגעי חוט שדרה שיעור מר לוי ריצרד
ד 12:00-08:00 003 דן-דוד
א' 0164.8336.02 נפגעי חוט שדרה שיעור מר לוי ריצרד
א' 0164.8341.01 פסיכולוגיה שיקומית גב' אגמון אשכנזי דפנה
ד 16:00-12:00 003 דן-דוד
א' 0164.8557.02 אתיקה רפואית שיעור גב' ליברטי עדי
ה 18:00-15:00
ב' 0164.8600.01 התנסות קלינית הדרכה אישית
א' 0164.8238.01 שיקום קטועים שיעור גב' טיקטינסקי רחל
ד 18:00-16:00 003 דן-דוד
א' 0164.8238.02 שיקום קטועים שיעור גב' דותן יעל
גב' גור דקלה
א' 0164.8218.01 שיקום נירולוגי ב גב' מיקה בן דוד באום
גב' טוק רות
א' 0164.8218.02 שיקום נירולוגי ב גב' רוז'יצקי רות
א' 0164.8040.01 היבטים ארגוניים ומשפטיים במערכת הבריאות שיעור גב' ליברטי עדי
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive