• ראשי
 • לימודים לתואר "מוסמך בלימודי הבריאות" בריפוי בעיסוק- שנים א' ו-ב'

  סמסטר מס' קורס שם קורס שיטת הוראה מרצים יום שעות חדר ובניין
  א' 0183.1008.01 סמינר תזה שיעור ד"ר רנד דבי
  ג 10:00-08:00 203 מקצועות הבריאות
  ב' שיעור ד"ר ברט אורית
  ג 10:00-08:00 202 מקצועות הבריאות
  ב' 0183.1151.01 סטטיסטיקה+spss שו"ת ג 16:00-14:00
  א' 0183.1001.01 שיטות מחקר ותכנון ניסויים שיעור ד"ר רנד דבי
  ג 14:00-12:00 205 מקצועות הבריאות
  א' 0183.1010.01 כלי מדידה ואבחון בריפוי בעיסוק שיעור ד"ר רוזנברג לימור
  ג 14:00-12:00 212 מקצועות הבריאות
  א' 0183.1062.01 מגמות תיאורטיות בריפוי בעיסוק שיעור גב' ילנה ליפסקיה
  ג 10:00-08:00 207 מקצועות הבריאות
  ב' שיעור גב' ילנה ליפסקיה
  ג 10:00-08:00 212 מקצועות הבריאות
  א' 0183.1150.01 כתיבה מדעית שיעור ד"ר פדה מרגלית
  ד"ר רוזנברג לימור
  ג 16:00-14:00
  ריפוי בעיסוק - קורסי תואר שני
  ב' 0183.1018.01 ריפוי בעיסוק ומשפחת המטופל שיעור ד"ר שחם עופרה
  א' 0183.1020.01 התפתחות נורמלית והשלכות תפקודיות -טרום לידה והשנה הראשונה שיעור ד"ר זוק לובה
  ד"ר לובצקי עפרה
  ג 12:00-10:00 104 מקצועות הבריאות
  ב' 0183.1055.01 התפתחות נורמליתאינטגרטיבית בילדות המוקדמת מגיל שנה גיל שלוש שיעור ד"ר זוק לובה
  ד"ר לובצקי עפרה
  ג 14:00-12:00 111 מקצועות הבריאות
  ב' 0183.1128.01 מפיתוח להטמעה שיעור גב עמירם לימור
  ב' 0183.1119.01 ממרכיבי ביצוע להשתתפות הלכה למעשה שיעור ד"ר רוזנברג לימור
  ג 12:00-10:00 207 מקצועות הבריאות
  ב' 0183.1145.01 עיסוקים נשים ומה שביניהם שיעור גב' אברך בר מיכל
  ג 14:00-12:00 104 מקצועות הבריאות
  א' 0183.1111.01 התערבויות מקדמות החלמה שיעור ג 18:00-16:00 202 מקצועות הבריאות
  א' 0183.1116.01 מקום ותפקיד משפחת האדם עם המגבלה הפסיכיאטרית שיעור גב' עפרה שחם
  ג 12:00-10:00 202 מקצועות הבריאות
  א' 0183.1266.01 התמכרויות שיעור
  ב' 0183.1103.01 ארגון וניהול מערכות בריאות שיעור פרופ' בנטור נטע
  ג 18:00-16:00 202 מקצועות הבריאות
  א' 0183.1151.01 סטטיסטיקה+spss שו"ת ג 16:00-14:00 205 מקצועות הבריאות
  ב' 0183.1146.01 נושאים מתקדמים בהתערבות קוגנטיבית שיעור ד"ר בן ארי הר זהב עינת
  ג 14:00-12:00 110 מקצועות הבריאות
  ב' 0183.1267.01 אוטיזם שיעור גב' ברט אורית
  ג 16:00-14:00 110 מקצועות הבריאות
  ב' 0183.1203.01 מעגלי התקווה שיעור ג 12:00-10:00 203 מקצועות הבריאות
  א' 0183.1008.02 סמינר פרוייקט שיעור ד"ר בר שליטא תמר
  ג 10:00-08:00 210 מקצועות הבריאות
  ב' שיעור ד"ר בר שליטא תמר
  ג 10:00-08:00 203 מקצועות הבריאות
  ב' 0183.1268.01 פליטיבי שיעור פרופ' בנטור נטע
  ג 19:00-18:00 202 מקצועות הבריאות
  ב' 0183.1045.01 ללמוד עם המטופל שיעור ד"ר הדס לידור נעמי
  ג 18:00-16:00 212 מקצועות הבריאות
  ב' 0183.1101.01 תפקוד של ילדים ומתבגרים עם ליקויי למידה שיעור
  א' 0183.1109.01 למידה מוטורית שיעור גב' פורטנוי סיגל
  ג 12:00-10:00
  אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
  UI/UX Basch_Interactive