• ראשי
 • לימודים לתואר "מוסמך במדעי הבריאות" בסיעוד (M.A)- מע' שעות שנה א'

  סמסטר מס' קורס שם קורס שיטת הוראה מרצים יום שעות חדר ובניין
  התכנית לתואר שני תשע"ח *
  שנה א סמסטר א
  א' 0163.4930.01 אתיקה בסיעוד שיעור ד"ר אסמן אורן
  ד 10:00-08:00 111 מקצועות הבריאות
  א' 0163.4930.02 אתיקה בסיעוד שיעור גב' ליברטי עדי
  ד 10:00-08:00 208 מקצועות הבריאות
  א' 0163.4991.01 סמינר תזה לתלמידי שנה א' שיעור פרופ' קוטון סילביה
  ד 12:00-10:00 209 מקצועות הבריאות
  א' 0163.4991.02 סמינר תזה לתלמידי שנה א' שיעור פרופ' בר נוי צביה
  ד 12:00-10:00 202 מקצועות הבריאות
  א' 0163.4991.03 סמינר תזה לתלמידי שנה א' שיעור ד"ר איליה קגן
  ד"ר מרים תהילה
  ד 12:00-10:00 207 מקצועות הבריאות
  א' 0163.4991.04 סמינר תזה לתלמידי שנה א' שיעור ד"ר יצחקי מיכל
  ד 12:00-10:00 212 מקצועות הבריאות
  א' 0163.4991.05 סמינר תזה לתלמידי שנה א' שיעור פרופ בר-טל יורם
  ד"ר אנג'לה רובן
  ד 12:00-10:00 203 מקצועות הבריאות
  א' 0163.4991.06 סמינר תזה לתלמידי שנה א שיעור ד"ר סמיון מלניקוב
  ד"ר בלובשטיין עירית
  ד 12:00-10:00 210 מקצועות הבריאות
  א' 0163.4119.01 סיעוד בעידן הטכנולוגי שיעור ד"ר ורשבסקי סיגלית
  ד 12:00-10:00 111 מקצועות הבריאות
  א' 0163.4932.01 ניהול טיפול בבריאות נשים ומשפחה שיעור גב' קרייזר דורית
  ד 12:00-10:00 208 מקצועות הבריאות
  א' 0163.4133.01 שיטות מחקר לתזה שו"ת פרופ בר-טל יורם
  ד 15:00-13:00 210 מקצועות הבריאות
  א' 0163.4133.02 שיטות מחקר מסלול ללא תזה שו"ת ד"ר ליפסיק-פרידלנדר אנאב
  ד 15:00-13:00 208 מקצועות הבריאות
  א' 0163.4133.01 שיטות מחקר תרגיל לתזה שו"ת מר שטרן אשר
  ד 16:00-15:00 210 מקצועות הבריאות
  א' 0163.4133.02 שיטות מחקר תרגיל מסלול ללא תזה שו"ת ד"ר ליפסיק-פרידלנדר אנאב
  ד 16:00-15:00 208 מקצועות הבריאות
  א' 0163.4944.01 כתיבה מדעית וקריאה ביקורתית שיעור ד"ר נבון ליאורה
  ד 17:30-16:00 102 מקצועות הבריאות
  א' שיעור ד"ר נבון ליאורה
  ד 19:15-17:45 102 מקצועות הבריאות
  א' תרגיל ליאורה סלומיאנסקי
  ד 20:00-16:00 103 מקצועות הבריאות
  שנה א סמסטר ב
  ב' 0163.4118.01 סוגיות בניהול ומנהיגות בסיעוד שיעור ד"ר אלה קורן
  ד 10:00-08:00 102 מקצועות הבריאות
  ב' 0163.4134.01 סטטיסטיקה לתזה שו"ת פרופ בר-טל יורם
  ד 12:00-10:00 211 מקצועות הבריאות
  ב' 0163.4134.02 סטטיסטיקה תרגיל מסלול ללא תזה שו"ת ד"ר ליפסיק-פרידלנדר אנאב
  ד 12:00-10:00 205 מקצועות הבריאות
  ב' שו"ת ד"ר ליפסיק-פרידלנדר אנאב
  ד 14:00-12:00 205 מקצועות הבריאות
  ב' 0163.4991.01 סמינר תזה לתלמידי שנה א' סמינר פרופ' קוטון סילביה
  ד 14:00-12:00 207 מקצועות הבריאות
  ב' 0163.4991.02 סמינר תזה לתלמידי שנה א' סמינר פרופ' בר נוי צביה
  ד 14:00-12:00 202 מקצועות הבריאות
  ב' 0163.4991.03 סמינר תזה לתלמידי שנה א' סמינר ד"ר איליה קגן
  ד"ר מרים תהילה
  ד 14:00-12:00 111 מקצועות הבריאות
  ב' 0163.4991.04 סמינר תזה לתלמידי שנה א' סמינר ד"ר יצחקי מיכל
  ד 14:00-12:00 208 מקצועות הבריאות
  ב' 0163.4991.05 סמינר תזה לתלמידי שנה א סמינר פרופ בר-טל יורם
  ד"ר אנג'לה רובן
  ד 14:00-12:00 211 מקצועות הבריאות
  ב' 0163.4991.06 סמינר תזה לתלמידי שנה א סמינר ד"ר סמיון מלניקוב
  ד"ר בלובשטיין עירית
  ד 14:00-12:00 104 מקצועות הבריאות
  ב' 0163.4938.01 סיעוד בראי המשפט שיעור ד"ר אסמן אורן
  ד 16:00-14:00 106 מקצועות הבריאות
  ב' 0163.4938.02 סיעוד בראי המשפט שיעור גב' ליברטי עדי
  ד 16:00-14:00 208 מקצועות הבריאות
  ב' 0163.4934.01 מדיניות בריאות וסיעוד שיעור גב' סממה אסתר
  ד 18:00-16:00 211 מקצועות הבריאות
  ב' 0163.4129.01 איכות ובטיחות הטיפול בסיעוד שיעור גב' קיגלי רונית
  ד 18:00-16:00 102 מקצועות הבריאות
  ב' 0163.4134.01 סטטיסטיקה תרגיל לתזה שו"ת מר שטרן אשר
  ד 20:00-18:00 205 מקצועות הבריאות
  אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
  UI/UX Basch_Interactive