• ראשי
 • לימודים לתואר "מוסמך במדעי הבריאות" בסיעוד (M.A)- מע' שעות שנה ב'

  סמסטר מס' קורס שם קורס שיטת הוראה מרצים יום שעות חדר ובניין
  שנה ב סמסטר א
  א' 0163.4121.01 בסיסים תאורטיים לקליניקה נשים שו"ת גב' גל ברכה
  ג 10:00-08:00 208 מקצועות הבריאות
  א' 0163.4122.01 התנסות קלינית נשים שו"ת גב' גל ברכה
  ג 12:00-10:00 208 מקצועות הבריאות
  א' 0163.4123.01 סוגיות נבחרות בניהול המשאב האנושי סמינר ד"ר אלה קורן
  ג 12:00-09:00 211 מקצועות הבריאות
  א' 0163.4992.01 סמינר מחקר לתלמידי תואר שני - מסלול ללא תזה-מנהל שיעור ד"ר עמית אהרון ענת
  ד"ר ורשבסקי סיגלית
  ג 14:00-12:00 111 מקצועות הבריאות
  א' שיעור ד"ר יצחקי מיכל
  ג 14:00-12:00
  א' 0163.4992.02 סמינר מחקר לתלמידי תואר שני - מסלול ללא תזה )-קליני שיעור גב' קיגלי רונית
  ד"ר סמיון מלניקוב
  ג 14:00-12:00
  א' 0163.4955.01 קבלת החלטות בעשייה הקלינית על סמך סיעוד מבוסס ראיות שיעור ד"ר סמיון מלניקוב
  ג 15:00-14:00 208 מקצועות הבריאות
  א' 0163.4202.01 מודל התערבות קצרת מועד משפחתי וקבוצתי שיעור גב' קיגלי רונית
  גב' מרגלית דרורי הירשבר
  ג 16:00-14:00 211 מקצועות הבריאות
  א' 0163.4953.01 עקרונות בניהול פרוייקטים ויישומם בסיעוד שיעור ד"ר עמית אהרון ענת
  ג 17:00-15:00 207 מקצועות הבריאות
  א' 0163.4957.01 יישום מתקדם לגישת ניהול הטיפול בסיעוד שיעור ד"ר ורשבסקי סיגלית
  ג 18:00-16:00 208 מקצועות הבריאות
  א' 0163.4949.01 שיווק במערכות בריאות שיעור מר בן חיים מאיר
  ג 20:00-17:00 211 מקצועות הבריאות
  א' 0163.4900.01 סמינר מתקדם במחקר - שנה ב סמינר פרופ' קוטון סילביה
  פרופ' בר נוי צביה
  פרופ בר-טל יורם
  ד"ר איליה קגן
  ד"ר יצחקי מיכל
  ג
  שנה ב סמסטר ב
  ב' 0163.4951.01 הקשר שבין סיעוד תזונה ומדעי ההתנהגות שיעור ד"ר מרים תהילה
  ג 10:00-08:00 208 מקצועות הבריאות
  ב' 0163.4126.01 ניהול ומידע בארגון שיעור מר משה שדה
  ג 10:00-08:00 211 מקצועות הבריאות
  ב' 0163.4992.01 סמינר מחקר לתלמידי תואר שני-מסלול ללא תזה-מנהל שיעור ד"ר עמית אהרון ענת
  ד"ר ורשבסקי סיגלית
  ג 12:00-10:00 211 מקצועות הבריאות
  ב' שיעור ד"ר יצחקי מיכל
  ג 12:00-10:00
  ב' 0163.4952.01 היבטים פסיכו חברתיים של גנטיקה שיעור פרופ' בר נוי צביה
  ג 12:00-10:00 210 מקצועות הבריאות
  ב' 0163.4202.01 מודל התערבות קצרת מועד משפחתי וקבוצתי שו"ת גב' מרגלית דרורי הירשבר
  גב' קיגלי רונית
  ג 14:00-12:00 209 מקצועות הבריאות
  ב' 0163.4960.01 איכות ובטיחות בארגוני בריאות שיעור ד"ר איליה קגן
  ג 15:00-12:00 211 מקצועות הבריאות
  ב' 0163.4992.02 סמינר מחקר לתלמידי תואר שני-מסלול ללא תזה-קליני שיעור גב' קיגלי רונית
  ד"ר סמיון מלניקוב
  ג 16:00-14:00 207 מקצועות הבריאות
  ב' 0163.4124.01 היבטים כלכליים בניהול מערכות בריאות שיעור ד"ר ניסן אסתי
  ג 18:00-15:00 211 מקצועות הבריאות
  ב' 0163.4935.01 קידום בריאות שיעור ד"ר עמית אהרון ענת
  ג 19:00-16:00 208 מקצועות הבריאות
  אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
  UI/UX Basch_Interactive