מינויים והעלאות בדרגה של חברי סגל שהתקבלו במהלך השנה

ברכות ואיחולים לחברי הסגל האקדמי אשר קודמו במהלך שנה"ל תשע"ח-תשע"ט:

13 פברואר 2019
ברכות ואיחולים לחברי הסגל האקדמי אשר קודמו במהלך שנה"ל תשע"ו/תשע"ז
ברכות ואיחולים לחברי הסגל האקדמי אשר קודמו במהלך שנה"ל תשע"ו/תשע"ז

ברכות ואיחולים לחברי הסגל האקדמי אשר קודמו במהלך שנה"ל תשע"ח-תשע"ט:
 

ד"ר יפי לבנון – מינוי מורה בחוג לריפוי בעיסוק

 

ד"ר סיגל פורטנוי – קידום לדרגת מרצה בכירה והענקת קביעות בחוג לריפוי בעיסוק

 

ד"ר לימור רוזנברג – מינוי מורה בכירה בחוג לריפוי בעיסוק

 

פרופ' נאוה רצון – קידום לדרגת פרופסור מן המניין בחוג לריפוי בעיסוק

 

ד"ר דפנה ארי אבן רוט- קידום לדרגת מרצה בכירה והענקת קביעות בחוג להפרעות בתקשורת

 

ד"ר עמליה בר און – קידום לדרגת מורה בכירה והענקת קביעות בחוג להפרעות בתקשורת

 

פרופ' יעל הנקין – קידום לדרגת פרופסור חבר בחוג להפרעות בתקשורת

 

ד"ר מיכל יצחקי – קידום לדרגת מרצה בכירה והענקת קביעות בחוג לסיעוד

 

ד"ר תמרה פרושנסקי – הענקת קביעות בדרגת מורה בכירה בחוג לפיזיותרפיה

 

ד"ר ג'ייסון פרידמן – הענקת קביעות בדרגת מרצה בכיר בחוג לפיזיותרפיה

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive