מועצת ביה"ס למקצועות הבריאות

מועצת בית הספר הינה הרשות האקדמית העליונה של בית הספר, בכפוף למועצת הפקולטה. היא מופקדת על מדיניות העל של ביה"ס, קובעת עקרונות מנחים לפעילויות, מפקחת על מסגרות הלימודים הקיימות ויוזמת תכניות לימודים חדשות.

 


הרכב מועצת בית-הספר

ראש בית הספר - יו"ר

דקאן הפקולטה לרפואה - בתוקף תפקידו

ראשי החוגים - בתוקף תפקידם

סגל אקדמי של ביה"ס מדרגת מרצה/מורה ומעלה בהקף משרה של 50% ומעלה

 

משתתפת: רכזת ניהולית ביה"ס - מתוקף תפקידה

 

 

 

חברי מועצת בית הספר למקצועות הבריאות:

 

1. אברך בר מיכל, ד"ר

2.

איצקוביץ מלכה, ד"ר

3.

אמיר נעם, ד"ר

4.

אמיר עופר, פרופ'

5.

ארי אבן רוט דפנה, ד"ר

6. בורודקין קטי, ד"ר

7.

בראון עמליה, ד"ר

8.

בר נוי צביה, פרופ'

9. בר שליטא תמר, ד"ר

10.

ברט אורית, ד"ר

11.

ברטל יורם, פרופ'

12

גרוסמן אהוד, פרופ' – דקאן הפקולטה

13

דביר זאבי, פרופ'

14.

דפרין רות, פרופ'

15.

הדס-לידור נעמי, ד"ר

16.

הנקין יעל, ד"ר

17.

הרצברג אורלי, ד"ר

18. וליקובסקי ילנה, ד"ר

19.

ורשבסקי סיגלית, ד"ר

20.

זיו נגה, ד"ר

21.

טבק נילי, פרופ'

22.

יצחקי מיכל, ד"ר

23.

כץ לוירר מיכל, ד"ר

24.

ליברמן דריו, פרופ'

25.

מוצ'ניק חוה, פרופ'

26.

מלניקוב סמיון, ד"ר

27.

משהראוי יוסף, ד"ר

28. סגל פריידנרייך אסנת, ד"ר

29.

פורטנוי סיגל, ד"ר

30.

פרושנסקי תמרה, ד"ר

31.

פרידמן ג'ייסון, ד"ר

32.

פרמן שרה, ד"ר

33.

קגן איליה, ד"ר

34.

קוטון סילביה, פרופ'

35.

קיגלי רונית, ד"ר

36.

קישון-רבין ליאת, פרופ'

37.

קלרון אלון, ד"ר

38.

קפלן ריקי, ד"ר

39.

רביד דורית, פרופ'

40

רובן אנג'לה, ד"ר

41.

רוזינר אילן, ד"ר

42.

רנד דבי, ד"ר

43.

רייכרד בצלאל, ד"ר

44.

רצון נאוה, פרופ'

45.

תהילה מרים, ד"ר

 
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive