• ראשי
 • לימודים לקראת תואר "בוגר אוניברסיטה" (B.A) לאחיות ולאחים מוסמכים- תכנית שנה א'

  סמסטר מס' קורס שם קורס שיטת הוראה מרצים יום שעות חדר ובניין
  ב' 0163.1101.01 מגמות בסעוד ד 12:00-10:00 203 מקצועות הבריאות
  ב' 0163.1101.02 מגמות בסעוד גב' כהן מירב יפעת
  ד 12:00-10:00 211 מקצועות הבריאות
  א' 0163.1106.01 מבוא לכלכלה של שירותי בריאות שיעור ד"ר ניסן אסתי
  ד 17:00-15:00 106 מקצועות הבריאות
  ב' 0163.1112.10 פרמקולוגיה מתקדמת שיעור ד"ר אופנהיימר עדנה
  ב 12:00-10:00 111 מקצועות הבריאות
  א' 0163.1207.01 תרגיל ביבליוגרפי הדרכה ביבליוגרפית
  ב' 0163.1827.01 מבוא לסטטיסטיקה ושיטות מחקר ד"ר אנאבל פרידלנדר ליפס
  ד 15:00-12:00 110 מקצועות הבריאות
  א' ד 13:00-10:00 106 מקצועות הבריאות
  ב' 0163.1829.02 סיעוד ומשפט שיעור גב' ליברטי עדי
  ד 17:00-15:00 110 מקצועות הבריאות
  א' 0163.2106.01 היבטים תרבותיים של בריאות וחולי בחברה הישראלית ד"ר זיו וייס רבקה
  ד 15:00-13:00 104 מקצועות הבריאות
  ב' 0163.2115.80 גרונטולוגיה שיעור ד"ר אוחנה אירית
  ב 16:00-14:00 111 מקצועות הבריאות
  א' 0163.2127.01 השיח הטיפולי-תקשורת מיומנויות תמיכה, סיוע והדרכה גב' שלזינגר אירית
  ב 10:00-08:00 111 מקצועות הבריאות
  ב' ב 10:00-08:00 111 מקצועות הבריאות
  א' 0163.2127.02 השיח הטיפולי-תקשורת מיומנויות תמיכה, סיוע והדרכה ד"ר ורשבסקי סיגלית
  ב 10:00-08:00 205 מקצועות הבריאות
  ב' ב 10:00-08:00 110 מקצועות הבריאות
  א' 0163.2145.01 מבוא לביוכימיה שיעור ד"ר סולר אירית
  ד 10:00-08:00 104 מקצועות הבריאות
  א' 0163.2212.80 בריאות נפש בקהילה שיעור גב' קיגלי רונית
  ב 16:00-14:00 111 מקצועות הבריאות
  ב' 0163.2222.01 מיומנויות ניהול - היבטים ישומיים בניהול משאבי אנוש בסיעוד שיעור גב' שמאי אורה
  ד 10:00-08:00 111 מקצועות הבריאות
  ב' 0163.2222.02 מיומנויות ניהול - היבטים ישומיים בניהול משאבי אנוש בסיעוד שיעור גב' ליבוביץ מנצור דליה
  ד 10:00-08:00 110 מקצועות הבריאות
  א' 0163.2231.01 קריאה מודרכת של מאמרים וכתיבה מדעית גב' סלומיאנסקי ליאורה
  ב 13:00-10:00 111 מקצועות הבריאות
  א' 0163.2231.02 קריאה מודרכת של מאמרים וכתיבה מדעית ד"ר יצחקי מיכל
  ב 13:00-10:00 205 מקצועות הבריאות
  א' 0163.1120.80 התמודדות עם אי ודאות שיעור פרופ בר-טל יורם
  ב 16:00-14:00 205 מקצועות הבריאות
  ב' 0163.1213.80 היבטים חוקיים של טיפול בחולי נפש שיעור ב 16:00-14:00 110 מקצועות הבריאות
  אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
  UI/UX Basch_Interactive